Disputas: Overlevelse etter hjertestopp

Inger Lund-Kordahl, høgskolelektor på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap ved Norges arktiske universitet 20.05.2021.

Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet - informasjon om disputasen på nettsiden til UiT finner du her.

Lenke til avhandlingen: “Studies on the Chain of Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest”

Prøveforelesning starter kl. 10.15. Tittel er "Status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer for akutt syke og skadde pasienter i Norge og Skandinavia og eksempler på hvordan de har bidratt til kvalitetsforbedring i pasientbehandling og systemutvikling?"           

Disputasen starter kl. 12.15.

Engelsk sammendrag:

Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a major health issue with estimated 250-300.000 cases in Europe/year. I aimed to assess if attempts to improve the quality of advanced life support (ALS) and post-resuscitation intensive care would improve outcome in Oslo.

Physician-manned ambulances (PMAs) were believed to facilitate management. Outcome categories were survival and neurological outcome. Survival was increased after ALS quality improvement initiatives. Survival was not increased for patients treated by the PMA. As further improvement in survival remained a challenge, bystander CPR and training were investigated.

Soldiers from the Norwegian Armed Forces participated. Real-life CPR experience and self-reported CPR skills were recorded, and then assessed on a manikin.

Even basic training provided high quality compressions. High quality airway management and ventilations seem to require more extensive training. Self- assessments of CPR ability correlated well to actual performance.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Knut Fredriksen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Biveiledere: Professor II Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Professor II Theresa Mariero Olasveengen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Bedømmelseskomité: Professor Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet, København – 1. opponent. Professor Stephen Johan Mikal Sollid, Universitet i Stavanger - 2. opponent. Professor Gunnvald Kvarstein, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité
Disputasleder: Professor Torben Wisborg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Emneord: disputas, hjertestopp Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 11:13 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04