Disputas: Nye undervisningsmetoder i kroppsøving

Lars Bjørke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 4. desember 2020.

Lars Bjørke disputerer ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag med avhandlingen «Utfordringene og kompeksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving».

Bjørke undersøker hvordan lærerne og deres elever opplever det å bytte ut en relativt instruksjonspreget undervisningspraksis med samarbeidslæring, hvor elevene skal lære av, for og med hverandre i små grupper eller par.

Doktoranden har jobbet tett sammen med tre kroppsøvingslærere for å prøve ut nye måter å undervise på i kroppsøving.

Som tittelen illustrerer finner han at pedagogisk endring kan oppleves som krevende og komplekst, både for lærere og elever. Å endre undervisningspraksis tar tid

Samtidig viser studien at et tett og langsiktig samarbeid mellom lærere og forskere kan være effektivt for å utvikle ny praksis i kroppsøving.

Studien viser at nye måter å tilnærme seg undervisning på i kroppsøving kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte i faget. Samarbeidslæring kan være en god modell for å skape læring i kroppsøving.

Om disputasen:

Lars Bjørke forsvarer sitt doktorgradsarbeid på ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 4. desember. 

Tittelen på avhandlingen er «Utfordringene og kompeksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving».

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas og fysisk deltakelse er reservert til kandidatens gjesteliste. Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner nederst).

Lenke til avhandlingen 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent førsteamanuensis Ben Dyson (University of Greensboro), andreopponent professor May Britt Postholm (NTNU) og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Trygve Beyer Broch (HINN).

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey, prodekan forskning.

Hovedveileder professor Kjersti Mordal Moen (HINN), medveileder professor Øyvind Førland Standal (HINN/OsloMet).

Emneord: disputas, gym, kroppsøving, undervisningsmetoder Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 13:55 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04