20. april: Hvorfor er musikken i barnehagen så upersonlig?

Førskolelærere kan enkelt delta i musikalsk lek, men de gjør det ikke. Hvorfor det? spør Mona Elisabeth Persson Aronson i doktorgradsavhandlingen sin som hun forsvarer 20. april.

Portrettbilde av Mona E. P. Aronson

Mona Elisabeth Persson Aronson disputerer 20. april

Aronson har vært en del av ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

I avhandlingen sin har hun undersøkt førskolelærere i Sverige, barnehagelærere i Norge i tillegg til lærerutdannere i begge land om deres opplevelse av, og syn på, å leke musikalsk.

Førskole-/barnehagelærerne syntes det var lett å leke med musikk og finne på egne måter å lage lyd på sammen med hverandre, men tvilte på om de ville innføre noe lignende i førskolen/barnehagen eller lærerutdanningen selv, skriver Mona Elisabeth Persson Aronson til inn.no. 

Musisering i barnehagen skjer i forbindelse med samlingsstunden og består av sanger som sjelden byttes ut, og som synges på likt vis uansett hva sangene handler om. 

– Det som hindrer lærerne er forestillinger om at bare noen utvalgte kan finne på noe nytt i musikken, og at pedagoger må bli trygge på sin egen sangstemme før de kan innføre musikalsk lek i barnehagen og barnehagelærerutdanningen, forteller stipendiaten.

«Musikk forbindes ikke med lek»

– Om barn ikke får lov å leke med stemmen påvirker det førskolelærernes mulighet til å oppfatte barns egne musikalske uttrykk slik de oppstår i spontan lek, skriver hun videre. 

Studiens fokus på pedagogenes og lærerutdannernes egen deltagelse i den musikalske leken, samt på koblingen mellom musikk og lek, gjør at den bidrar med ny kunnskap om musikalske forholdningssett og viser hvordan barns musikalske lek kan muliggjøres, ifølge Aronson.

Hovedfunn i doktorgraden:

  • Førskole-/barnehagelærere og lærerutdannere viser at de enkelt kan delta i musikalsk lek, men at de hindres av en repressiv argumentasjon.
  • Førskole-/barnehagelærere og lærerutdannere oppfatter at en forutsetning for musikalsk lek er at de oppgir en del av sin «kontroll» og aktivt tar stilling for musikalsk lek.

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation»

  • Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom - lenke her: https://inn.zoom.us/j/69530751433?pwd=RDBUYU5MWjBobkpWLzB1STV6SWVOdz09. Webinar ID: 695 3075 1433. Passord: 926500
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Legg frem ulike nyere didaktiske tradisjoner i de nordiske landene som tar for seg musikalsk lek, og diskuter dem i relasjon til førskolelærerutdanneres profesjonelle virke
  • Disputas starter kl. 12:15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Tiri Beate Bergesen Schei (Høgskulen på Vestlandet)
  • Andreopponent: Lektor emeritus, ph.d. Sven-Erik Holgersen (DPU, København) 
  • Administrator: Førsteamanuensis Camilla Kvaal (HINN) 

Disputasleder er dekan for LUP, Morten Ørbeck.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Petter Dyndahl (HINN). Medveileder har vært professor Ingeborg Lunde Vestad (HINN).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, barnehage, musikk Av Ole Martin Ringlund
Publisert 6. apr. 2022 08:22 - Sist endret 6. apr. 2022 08:22