29. oktober: Måle deltagelse i fritidsaktiviteter

Friedolin Steinhardt har jobbet med å se på verktøyer for å måle fritidsaktiviteter hos barn med funksjonshemming. Fredag 29. oktober forsvarer han doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Friedolin Steinhardt

DISPUTERER: Friedolin Steinhardt disputerte fredag 29.oktober.

Steinhardt har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet.

Fokus for stipendiaten har vært hvordan man kan måle deltagelse i organisert fysisk aktivitet eller fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonshemming.

Deltagelse i fritidsaktivitet er nemlig viktig for den fysiske, sosiale og emosjonelle utviklingen av barn.

Forskning har vist at spesielt barn og unge med funksjonshemming viser mindre deltagelse spesielt i organisert fysisk aktivitet. Derfor har økning av deltagelse blitt et av de viktigste målene innen rehabilitering for denne målgruppen.

– Rehabilitering trenger instrumenter som kan hjelpe med å måle deltagelse av disse barna for å kunne evaluere effekter av intervensjoner, skriver Steinhardt til inn.no.

Et slikt instrument, tilpasset til en norsk sammenheng, finnes så langt ikke. Doktorgradsarbeidet til Steinhardt fokuserer på deler av en utviklingsprosess av et nytt instrument, AktiveDeg 2.

I denne prosessen har stipendiaten brukt forskjellige metoder som strukturerte litteratursøk, gruppe-intervjuer med barn, foreldre og fagpersoner, og kognitive intervjuer.

Steinhardt sier han gjennom arbeidet med doktorgraden har funnet ut at det er viktig å videreutvikle vår forståelse av deltagelse, og også inkludere barn og unge i utviklingsprosessen av det nye instrumentet.

Disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «`How can I participate’- Development of ActiveYou II: Development of a new web-based, self-administered instrument to measure participation in physical leisure activities for children and youth with disabilities».  

Sted: Auditorium 4, studiested Elverum og digitalt via Zoom (Passord: 078986. Web-ID: 610 0659 1104)

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: "Participation from an international perspective: Opportunities and challenges of measuring and validating participation in various contexts from both a theoretical and practical perspective"

Disputas starter kl. 12.15.  

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Marjolijn Ketelaar ved UMC Utrecht
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Aage Radmann ved Norges idrettshøgskole
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne Mari Steigen ved Høgskolen i Innlandet.

Disputasleder er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Ingrid Guldvik. 

Kandidatens veiledere

  • Hovedveileder: Prodekan forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Anne-Stine Dolva
  • Medveileder: Universitetslektor Anna Ullenhag ved Mälardalens högskola og forsker Reidun Jahnsen ved Oslo universitetsykehus. 

Påmelding til disputas: Avstandskrav for arrangementer er fjernet, men vi ønsker at de som deltar fysisk melder seg på via nettskjema, for å hjelpe til ved eventuell smittesporing. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas.

Emneord: disputas, barn og unge, utviklingshemming Av Ole Martin Ringlund
Publisert 15. okt. 2021 09:25 - Sist endret 20. mai 2022 12:36