16. desember: Leve som rusavhengig

– Prosjektet har vært en utforskning av hvordan det er å leve som rusavhengig, med et spesielt fokus på kroppens rolle. Det forteller Henrik Ravneng Johansen om doktorgradsarbeidet sitt som han forsvarer 16. desember.

Portrettbilde av Henrik Ravneng Johansen

Henrik Ravneng Johansen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, 16.12.2021.

Ravneng Johansen skriver til inn.no at han har ønsket å slå et slag for et utvidet kroppsbegrep på rusfeltet.

– Fenomener som rus og avhengighet involverer også en subjektiv kropp. Hvis vi virkelig skal anstrenge oss for å forstå hvordan rusavhengighet kjennes og erfares fra perspektivet til menneskene det handler om, er det viktig å ta inn over seg at dette perspektivet alltid er kroppsliggjort, med alle de nyansene i følelser og stemninger som finnes her, forteller han.  

Ravneng Johansen har gjort dybdeintervjuer og oppfølgingsintervjuer med tre personer som var innlagt i behandling for alvorlig rusavhengighet.

Disse samtalene har dannet grunnlaget for tre fortellinger om disse personene, som legges frem i avhandlingen.

– Det har lenge vært en slags helsefaglig dreining i russektoren, som har gitt mye positivt og gjort det lettere for personer med rusproblemer å få hjelp. Dreiningen har også kommet sammen med en betydelig økning i kunnskapen vår om hjernen i rus og avhengighet, sier stipendiaten. 

Han forteller videre:

– Denne kunnskapen om den rusavhengige kroppen som objekt er viktig, men i mitt prosjekt har det vært sentralt å få frem at det finnes andre måter å forstå kroppen på som kan gi tilgang til en annen type kunnskap.

Hovedfunn:

  • Som helhet håper jeg teksten kan gi eventuelle lesere en større innsikt i rusavhengighetens erfaringsdimensjon. 
  • Mer spesifikt ble det å leve som rusavhengig beskrevet som et liv preget av hyppige skifter i livstempo og kroppslige tilstander. Gjennom å bruke rusmidler beveget personene seg kontinuerlig mellom en åpenhet og en lukkethet for miljøet rundt seg og for andre mennesker. 
  • En stor del av avhandlingen vies også til de ruserfaringene som ligger til grunn for hverdagslivet deres. 
  • Avhandlingen får frem hvordan denne måten å leve på med tiden setter seg i kroppshukommelsen, og hvordan den etter hvert spiller seg ut som visse muligheter og begrensninger for den enkelte.

Om disputasen:

Henrik Ravneng Johansen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, 16.12.2021.

Tittelen på avhandlingen er: «Rus og avhengighet som kroppslig eksistens. - Fenomenologiske undersøkelser».  

Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/68381355699?pwd=NHJOenVSc0RDZXdNUHBML3ZjQWZRUT09 (Webinar ID: 68381355699, Passord: 925039)  

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: "Hvordan kan kroppsfenomenologi være et berikende perspektiv i rusbehandling?"

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:  

  • Førsteopponent er dosent Eva Schwarz, Södertörns högskola 
  • Andreopponent er førsteamanuensis Gro Rugseth, Norges Idrettshøgskole 
  • Leder av bedømmelseskomité er professor Halvor Nordby, Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Ingrid Guldvik.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Birgit Nordtug ved Høgskolen i Innlandet. Medveileder har vært professor Fredrik Svenaeus ved Södertörns högskola. 

Påmelding til disputas: 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema.

Det er påbudt med bruk av munnbind når en går inn og ut av auditoriet. Munnbindet kan tas av når en sitter på plass i auditoriet.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings". 

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner 
Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Forlate møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta. 

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 2. des. 2021 08:25 - Sist endret 14. des. 2021 14:16