28. oktober: Kroppslig læring i matematikk

Hva karakteriserer små barns forankring av matematisk tenkning i kroppslige erfaringer? Torsdag 28. oktober forsvarer Morten Bjørnebye doktorgradsarbeidet sitt. 

Portrettbilde av Morten Bjørnebye

DISPUTERER: Morten Bjørnebye disputerer torsdag 28. oktober

Bjørnebye har skrevet avhandlingen sin ved ph.d-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet.   

I arbeidet med doktorgraden har han studert 3-, 4- og 5-åringer i to barnehager.

Uteområdene i barnehagene ble designet for å fremme bruk av kropp og bevegelse i interaksjon med designenes romlige strukturer for modellering av matematisk tenkning.  

– Det handler om at barna simulerer og modellerer med kroppen det som ellers ofte blir veldig symbolsk. Gjennom lek og bevegelse skapes meningsfulle assosiasjoner til matematikkens strukturer og sammenhenger, sier Bjørnebye. 

 Bjørnebye mener resultatene bør oppmuntre til design av utendørs aktiviteter som involverer bevegelse og rytme i tidlig læring av matematikk.

Avhandlingen gir et bidrag til forskningsområdet knyttet til strukturbasert kroppslig læring i matematikk. 

Disputasen:

Tittel på avhandlingen er: Young children’s grounding of mathematical thinking in sensory-motor experiences

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (Webinar-ID: 646 7312 5263. Passord: 323778)

Prøveforelesningen starter kl. 10:15. Tittel er: What is the role of different theoretical perspectives in research on full-body interaction of mathematical experiences?

Disputasen starter kl. 12:15

Bedømmelseskomitéen består av:

  • Professor Camilla Björklund (University of Gothenburg)
  • Førsteamanuensis Ingvald Erfjord (UiS)
  • Professor Arne Jakobsen (HINN)

Hovedveileder: Thorsteinn Sigurjónsson, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Medveileder: Reinert Rinvold, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Disputasleder er: Professor Susan Lee Nacey

 

Emneord: disputas, læring, matematikk Av Erlend Moe
Publisert 14. okt. 2021 08:14 - Sist endret 5. nov. 2021 09:20