Disputas: Kognitive kompetanser hos cyberoperatører

Øyvind Jøsok disputerer med en studie som ser på hvilken rolle kognitive kompetanser bør spille i cyberoperatørens praksis og utdanning.

Jøsok har i arbeidet med avhandlingen studert unge cyberoffiserer under utdanning ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH). Hensikten har vært å få bedre innsikt i de kognitive kravene cyberoperatører stilles ovenfor under opplæringen.

- Et av de viktigste funnene er at utvikling av cyberoperativ kompetanse i større grad bør inkludere utvikling av kognitive kompetanser, i tillegg til utvikling av tekniske kunnskaper og ferdigheter, sier Jøsok.

Cyberoperasjoner er et relativt nytt praksisfelt som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Men de kognitive kompetansene som en cyberoperatør trenger for å kunne fungere effektivt i militær cyberoperativ praksis finnes det begrenset forskningsbasert kunnskap om, i motsetning til de tekniske kunnskapene som det finnes mer kunnskap om.  

Jøsoks arbeid gir et empirisk grunnlag som trolig kan være med på å utvikle en mer forskningsbasert utdanning for fremtidens cyberoperatører. Jøsok mener kognitiv fleksibilitet kan være en viktig kompetanse for cyberoperatører.

- Kognitive kompetanser kan bidra til å understøtte cyberoperatørens prestasjon og bør derfor inkluderes i utdanning, trening og øving, sier Jøsok.

Avhandlingen bidrar til ny innsikt på dette feltet, og forskningen kan videre bidra til å gjøre seleksjon, utdanning, trening og øving for fremtidens cyberoperatører enda bedre. På mer overordnet nivå tror Jøsok at forskningsarbeidet kan virke inspirerende.  

- Det er ikke umulig at nasjonale retningslinjer for utdanning av en stadig mer digitalt kompetent befolkning kan dra nytte av avhandlingen, avslutter han.

Om disputasen:

Øyvind Jøsok forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. september 2020. Prøveforeslesningen starter klokken 10.15, mens disputasen starter klokken 12.15. 

Avhandlingens tittel er «Cyberoperatør kompetanse: Rollen til kognitive kompetanser i cyberoperatørens praksis og utdanning.

  • Sted: Studiested Lillehammer, auditorium A.
  • Påmelding sendes til Mari Rysst på mari.rysst@inn.no
  • Prøveforeslesning starter klokken 10.15. Tittelen på Jøsoks prøveforelesning er: The relationship between civilian and military employees in cyber defense organizations and the importance for operational competence development.
  • Disputasen streames ikke. 

Bedømmelseskomité:

  • Computer scientist reader, PhD, Simon Parkinson, University of Huddersfield (første opponent)
  • Professor Glenn-Egil Torgersern, Universitetet i Sørøst-Norge (andre opponent)
  • Førsteamanuensis Karen Parish, Høgskolen i Innlandet (administrator)

Jøsoks veileder har vært professor Stefan Sütterlin (hovedveileder) og professor Kirsi Helkala (medveileder).

Emneord: disputas, cyberforsvaret, cyberoperatør, kognitive kompetanser Av Håkon Boye Bergum
Publisert 26. okt. 2021 13:40 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04