Disputas: Klimaendringer og jordbruk i tropiske strøk

Kauê de Sousa forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 17.desember 2020.

Klimaendringene truer den globale matsikkerheten. Hele matvaresystemet må endres for å sikre mat til alle i framtida.

Hvordan kan jordbruksproduksjonen tilpasses virkningene av klimaendringene i tropiske strøk? Det er tema for Kauê de Sousas doktorgradsavhandling ved Høgskolen I Innlandet, «Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming».

Kauê de Sousa fant at de vanligste trærne som brukes i kaffe- og kakaoplantasjer i Mellom-Amerika er de mest sårbare for klimaendringer. Men det er et potensial for å omforme plantasjene ved økt bruk av andre arter som allerede er i bruk.  

Bønder trenger tilgang til de beste varianter av vekster og anbefalinger som passer til deres lokale forhold, og de trenger det raskt for å sikre jordbruksproduksjonen under de nye klimaforholdene.

I avhandlingen andre del har de Sousa utviklet metoder og verktøy som kan brukes for å hjelpe bønder og andre i å tilpasse seg til endringer i klima. Dette ble testet på tre kontinenter – på produksjon av bønner i Nicaragua, durumhvete i Etiopia og brødhvete i India.

Bøndene bidro til forskningen for å finne de beste vekstene. En av Kauê de Sousas konklusjoner er at bønder kan gi viktige bidrag til tilpasningen av landbruket ved å generere data som kan gi skreddersydde løsninger for bruk av sorter som passer lokale forhold.

Om disputasen:

Kauê de Sousa forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 17.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er “Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming.” 

  • Sted: Campus Blæstad 
  • Prøveforelesningen er klokka 11.15-12.00. Emnet er "Participatory plant breeding - presentation of case studies on field crops. Review the principle of participatory plant breeding (PPB), and present some of the case studies found in the scientific literature". 
  • Disputas fra klokka 13.15

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant.

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent ph.d. Merja Veteläinen (direktør, Plant Breeding at Boreal Plant Breeding Ltd), andreopponent ph.d. Dag Endresen (Naturhistorisk museum, UiO) og tredjeopponent/administrator Knut Olav Strætkvern (professor, HINN).

Disputasleder er Øyvind G. Antonsen. 

Hovedveileder: Svein Øivind Solberg

Medveileder: Jacob van Etten.

Emneord: disputas, klimaendringer, global sikkerhet, matsikkerhet Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 14:59 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04