Disputas: Ingen kultur for karriere?

Ingrid Bårdsdatter Bakke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet fredag 26. mars 2021.

Portrettbilde av Ingrid Bårdsdatter Bakke

Ingrid Bårdsdatter Bakke disputerer 26. mars.

Karriereveiledning, karrierelæring, livsmestring. Dette er begreper som diskuteres og metoder som benyttes i norsk skole i dag for å støtte elevene på sin ferd gjennom liv, læring og arbeid. Men hva betyr de egentlig?

Med denne avhandlingen på ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) setter Ingrid Bårdsdatter Bakke fokus på at karrierebegrepet er uvant i en fellesskaps- og likhetsorientert norsk kultur ettersom det gir assosiasjoner til klatring og hierarki.

Hun diskuterer hvordan dette kan ha konsekvenser når det blir et kjernebegrep i norsk grunnutdanning, og belyser dette med både teoretiske studier av norsk og nordisk velferdskultur og intervjuer med tiendeklassinger og skolerådgivere.

Tittelen på avhandlingen er: «No culture for career? Conceptualisations of career as a cultural phenomenon and as experienced by tenth graders and career counsellors in Norway.»   

Dette er høyaktuelt hvert år på senvinter/vår når både tiendeklassinger og studenter skal velge utdanning. Det er også aktuelt i en generell debatt om hva som er et godt liv, det generelle jaget og ikke minst når det gjelder hva som er «typisk norsk».

Om disputasen:

Ingrid Bårdsdatter Bakke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet 26.03.2021.

Tittelen på avhandlingen er: «No culture for career? Conceptualisations of career as a cultural phenomenon and as experienced by tenth graders and career counsellors in Norway»

  • Grunnet skjerpede smitteverntiltak, vil disputasen kun gjennomføres digitalt via Zoom. 
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15: 

    Tittel for prøveforelesingen er «The import and implementation of the EU policy and CMS concept (Career Management Skills) from top-down, and from abroad, its translation and transformation into Norwegian policy and practice»

  • Disputas starter kl. 12.15 

Prøveforelesningen og disputasen vil hovedsakelig foregå på engelsk.

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent førsteamanuensis Ingela Bergmo Prvulovic (Universitetet i Jönköping), andreopponent er seniorforsker Trond Hallgeir Buland (NTNU) og komitéleder er førsteamanuensis Lene Nyhus (HINN).

Disputasleder er Ingrid Guldvik.

Kandidatens hovedveileder har vært Professor Tristram Hooley (HINN) og medveileder førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen (HINN).

Emneord: disputas, karriere Av Ole Martin Ringlund
Publisert 26. okt. 2021 15:22 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04