26. november: Liten fisk i møte med rovfisk

Den lille karpefisken karuss har en finjustert forsvarsrespons i møte med rovfisk. Ilaria de Meo har i sitt doktorgradsarbeid forsøkt å finne de økologiske mekanismene bak denne responsen.  

Portrett Ilaria de Meo

Ilaria de Meo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 26.11.2021.

Ilaria de Meo har studert ferskvannsfisken karuss i sin doktorgrad ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet. 

Denne karpefisken er kjent for sin evne til å utvikle en høy kropp i forsvar mot rovfisk. Doktoranden på Evenstad har samlet inn data i felt for å finne de økologiske mekanismene bak denne forsvarsresponsen, mens de fleste tidligere studier har basert seg på laboratorieforsøk.

Karuss i ulik størrelse
Karuss kan forandre kroppsform. Her er bilder tatt av Ilaria de Meo. 

Hun fant ut at jo større gapet på rovfisken var, jo høyere kroppsform fikk karuss-fisken. Den finjusterte forsvarsmekanismen trigges av den kombinerte effekten av predasjonsrisiko og ressurstilgjengelighet. Risikoen for å bli spist har betydning ikke bare for fiskens kroppsform: Innsjøer med rovfisk hadde en tydelig effekt på karuss ved at fisken ble eldre, større og vokste raskere, og dette gikk ikke på bekostning av reproduksjonen.

Resultatene har betydning også for hvordan vi kan forstå forsvarsstrategier i en bredere økologisk og miljømessig sammenheng. Fleksibiliteten i forsvarsresponsene kan være spesielt fordelaktige i små innsjøer med store miljøvariasjoner, særlig i vår tid hvor ferskvannsøkosystemer utsettes for store endringer på grunn av menneskelige aktiviteter og klimaendringer.

Kandidatens hovedveileder har vært Antonio Poleo og medveileder Kjartan Østbye. 

Disputasen 

Tittelen på Ilaria de Meos avhandling er "Ecological mechanisms driving the anti-predator defense response in Crucian carp (Carassius carassius) -Variation in morphology, resource use, and life-history strategies along a gradient of predation risk".

  • Prøveforelesningen starter kl. 11:15. Emnet er “Effects of climate change on freshwater fish populations”
  • Disputas starter kl. 13:15. 
  • Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Associate professor Richard Svanbäck, Department of Ecologyand Genetics, Uppsala University
  • Andreopponent: PhD Kristin Scharnweber, Institute for Plant Ecology and Nature Conservation, University of Potsdam. 
  • Tredjeopponent/administrator: Førsteamanuensis Simen Pedersen, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, HINN. 
  • Disputasleder er dekan Maria Hörnell-Willebrand

Mer informasjon om disputasen i kalenderen

 

Emneord: disputas, crucian carp, karpefisk Av Erlend Moe
Publisert 12. nov. 2021 11:28 - Sist endret 16. nov. 2021 14:33