Disputas: Endring og bærekraft

Erlend Aas Gulbrandsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 14.06.2021. 

Portrettbilde av Erlend Aas

Erlend Aas Gulbrandsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 14. juni. 

Doktorgradsavhandlingen til Erlend Aas Gulbrandsen har tittelen "Striving for Sustainability".

Ifølge Erlend selv bidrar den med ny kunnskap om hvordan det daglige arbeidet til ansatte er avgjørende når organisasjoner forsøker å endre seg i en mer bærekraftig retning.

Dette kan igjen hjelpe organisasjoner å gjennomføre bærekraftsendringer på en mer effektiv måte.

Avhandlingen hans avdekker at tidligere forskning på organisasjoners arbeid med bærekraftsendringer ikke har gått detaljert nok til verks.

– Det mangler i stor grad kunnskap om det gjensidige forholdet mellom bærekraftsambisjoner på organisasjonsnivå og ansattes arbeidshverdag. Mangelen på slik kunnskap er problematisk fordi det tross alt er medarbeidernes innsats som avgjør om en organisasjon lykkes med å gjennomføre bærekraftsendringer, skriver Gulbrandsen til inn.no.

Engasjement og klok improvisasjon fra enkeltpersoner kan på ulike måter være avgjørende for bærekraftsresultatene til organisasjoner.

Avhandlingen er bygd opp av fire enkeltstudier og har brukt både kvantitative, kvalitative og konseptuelle analyser.

Funn i avhandlingen:

  • Det ser ut til å være krevende for ledere å holde kontroll på og arbeide med flere bærekraftsdimensjoner parallelt. Dette kan føre til utfordrende motsetningsforhold knyttet til blant annet prioritering av ressursbruk mellom miljøtiltak og sosiale tiltak.
  • Man kan ikke vedta seg til bærekraftsresultater. Tvert imot opplever de som har formelt ansvar for bærekraft at de må drive med kontinuerlig, daglig overtalelsesinnsats rettet mot kollegaer for å få dem til å bidra – selv etter at ledelsen har vedtatt konkrete bærekraftsmålsettinger.
  • Organisasjoner som ønsker å realisere bærekraftsendringer må være forberedte på å endre styringssystemene sine i betydelig grad, og disse endringene medfører betydelige utfordringer. 
  • Engasjerte mellomledere kan styrke bærekraftsarbeidet til organisasjonen sin gjennom verdistyrt improvisasjon knyttet til det daglige arbeidet sitt. Det kan de få til dersom de blir sluppet tilstrekkelig løs og forholdene ligger til rette for det.

Tittelen på avhandlingen er: «Striving for Sustainability. Investigations of Sustainable Business Model Innovation as Practice» 

Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: “Unpacking Sustainable Business Model Innovation beyond the hype. A concept with no teeth nor boundaries?”

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent professor David Murillo Bonvehí, ESADE Ramon Llull University
  • Andreopponent postdoktor Kirsti Reitan Andersen, Copenhagen Business School
  • Tredjeopponent/administrator professor Kjell Tryggestad, HINN 

Disputasleder er Marit Roland, dekan HHS.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, HINN og NHH.

Medveileder har vært førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.

Emneord: disputas, bærekraft Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:18 - Sist endret 20. mai 2022 10:54