Disputas: Eldre, KOLS og styrketrening

Knut Sindre Mølmen på seksjon for helse- og treningsfysiologi på HINN forsvarer sitt doktorgradsarbeid på Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole 03.09.2021.

Portrettbilde av Knut Sindre Mølmen

Knut Sindre Mølmen på seksjon for helse- og treningsfysiologi på Høgskolen i Innlandet disputerer 3. september. (Foto: Ole Martin Ringlund, HINN)

Mølmen har vært tilknyttet et ph.d.-program på Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole og disputasen vil også foregå der.

Knut Sindre har som flere andre på miljøet på helse- og treningsfysiologi i Lillehammer vært opptatt av effekten av styrketrening på forskjellige områder.

Han skriver til oss at styrketrening er effektivt for å motvirke aldersrelatert tap av muskelstyrke og muskelmasse. Imidlertid ser det ikke ut til at alle eldre personer opplever like store effekter.

I ph.d.-prosjektet sitt undersøkte han om tilskudd av vitamin D ville føre til forbedrede styrketreningseffekter (dvs. økt helse og muskelfunksjon, samt større muskelbiologiske endringer) enn styrketrening uten tilskudd av vitamin D.

I tillegg undersøkte Mølmen om personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ville oppleve reduserte styrketreningseffekter sammenlignet med lungefriske personer, og om styrketrening med høy og lav treningsmotstand ville gi forskjellige effekter.

Vitamin D-tilskudd førte ikke til forbedrede styrketreningseffekter, og deltakerne med KOLS hadde ingen redusert effekt av treningen sammenlignet med de lungefriske deltakerne i prosjektet.

Dette motbeviser både hypotesen om at vitamin D-tilskudd er nødvendig for å oppnå optimale styrketreningseffekter for eldre personer, og hypotesen om at personer med KOLS vil ha redusert effekt av styrketrening.

Trening med høy og lav treningsmotstand gav litt ulike effekter. Dette antyder at å kombinere disse to treningsformene kan være gunstig for eldre personer.

Funn i avhandlingen:

  • For eldre personer førte ikke vitamin D-tilskudd til større styrketreningseffekter enn styrketrening uten vitamin D-tilskudd.
  • For personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) førte styrketrening til betydelige forbedringer av helse, muskelfunksjon, og muskelbiologi. Effektene hos KOLS-deltakerne var like eller større enn hos de lungefriske kontrollene, og avviser dermed hypotesen om at personer med KOLS har nedsatt styrketreningseffekt.
  • Styrketrening var effektivt for å forbedre mitokondriefunksjonen til personer med KOLS.
  • En kombinasjon av styrketrening med høy og lav motstand kan være gunstig for å tilrettelegge for optimale treningseffekter for eldre personer.

Avhandlingens tittel er: «The impact of vitamin D3 supplementation, chronic obstructive pulmonary disease and exercise load on resistance training-associated adaptations in older adults»

Sted: AUD Innsikt på Norges Idrettshøgskole og digitalt

Prøveforelesning klokka 10.15

Disputas: Klokka 13.00

Hovedveileder har vært Prof. Stian Ellefsen, seksjon for helse og treningsfysiologi, fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet.

Medveileder har vært Prof. Truls Raastad, institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Charlotte Suetta, University of Copenhagen, Denmark
  • Andreopponent: University Researcher Juha Petri Ahtiainen, University of Jyväskylä, Finland
  • Leder av komiteen: Lene Anette Haakstad 
Emneord: disputas, styrketrening, KOLS Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:52 - Sist endret 9. mai 2022 14:03