Disputas: – De opplevde mestring og stolthet

Stipendiat Roald Undlien disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10. juni 2020.

Frivillig arbeid kan endre utviklingshemmedes livssituasjon, viser ny doktorgrad.

Avhandlingen tar utgangspunkt i Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Blant de som var frivillige under arrangementet var en gruppe elever med forskjellige typer utviklingshemning ved en lokal videregående skole, som fikk i oppgave å plukke og sortere søppel på to av arenaene. Avhandlingen følger denne gruppen før, under og to år etter arrangementet.

Opplevde mestring

Mennesker med utviklingshemning er vanligvis ikke en del av frivillighetskorpset ved idrettsarrangementer, og vi vet derfor lite om hva slags utbytte de kan ha av denne typen aktivitet.

De som deltok opplevde Ungdoms-OL som en arena hvor man kunne lære nye ferdigheter, oppleve mestring, og knytte sterke bånd innad i gruppa.

– For mennesker med utviklingshemning byr frivillighet ved et olympisk arrangement muligheten til å inngå i en sammenheng der man kan være til nytte, fremfor å være en som mottar bistand. Man får også muligheten til å lære nye ferdigheter, vise frem nye sider av seg selv, og knytte tettere kontakt med andre. For noen kan også frivillig arbeid være en inngang inn i det ordinære arbeidsliv, sier Undlien. 

To år etter arrangement var fortsatt Ungdoms-OL en kilde til stolthet, gode minner, og påvirket livskvalitet for flere av deltagerne på en positiv måte.

Vinn−vinn-effekter

Noen av hovedfunnene er at frivillighet ved olympiske arrangementer har et potensial for å skape vinn−vinn-effekter og samarbeid mellom personer eller organisasjoner som normalt ikke jobber sammen.

Organisasjoner som setter søkelys på viktige sosiale temaer på vegne av utsatte grupper, opplevde Ungdoms-OL som en egnet arena for sosialt entreprenørskap.

Videre kan sosiale entreprenører dra nytte av markedsføringen og oppmerksomheten som følger i kjølvannet av et olympisk arrangement for å løfte frem sine prosjekter, og i sin tur skape sosial verdi for spesifikke grupper gjennom frivillig arbeid.

Undlien sier han håper doktoravhandlingen kan bidra til at både brukergruppa selv, de som jobber med målgruppa og arrangører av ulike arrangement kan lære mer om potensialet denne typen frivillighet har.

– Håpet er at avhandlingen på sikt kan bidra til at flere mennesker med utviklingshemning blir inkludert i frivillig arbeid, sier Roald Undlien.

Undlien er til tilknyttet forskningssenteret «Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre»  (LOSC) 

Disputasen

Tittelen på avhandlingen er «We just knew that we had to be a part of it - The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation».

Disputasen gjennomføres i Auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer. Det er gitt dispensasjon for oppmøte til 50 person i auditoriet. Påmelding via nettskjema. Det er også mulig å følge disputasen via streaming (kode 365925)

Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Emne: «I hvilken grad kan analysen av idrettsbegivenheter som katalysator for sosial innovasjon rettet mot utviklingshemmede overføres til andre livsområder og/eller andre målgrupper?»

Disputas fra klokka 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Tomas Peterson (professor, Universitetet i Malmø), andreopponent Anna M. Kittelsaa (professor emeritus, NTNU) og tredjeopponent/administrator Ole Petter Askheim (professor, Høgskolen i Innlandet).   

Hovedveileder: Jon Helge Lesjø. Medveileder: Dag Vidar Hanstad 

Prøveforelesning og disputas gjennomføres i Auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer.

Av smittevernhensyn er det kun anledning med opptil 50 deltakere i disputaslokalet, komité og doktorand inkludert. For de som ikke har anledning til å komme er det mulig å følge disputasen via streaming. Roald Undliens opponenter vil delta via virtuelt via Zoom-webinar (kode 365925).

Hvis du vil overvære arrangementet i HINNs lokaler ber vi om at du melder deg på innen tirsdag 9. juni kl. 14.00. I påmeldingsskjemaet ber vi deg oppgi navn og epostadresse. Grunnen er at høgskolen, av hensyn til rask smittesporing, må ha oversikt over og kontaktinformasjon til de som er tilstede. Informasjonen vil bli oppbevart i to uker og deretter slettet.

Vi minner også om at det er helt nødvendig for gjennomføring av disputasen at alle overholder generelle smittevernsregler som håndvask, samt én meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

Hvis skjemaet er stengt eller påmeldingen din ikke går igjennom, er det fordi disputasen er fulltegnet. I så fall kan du ta kontakt med Linda Tangen Bjørge for å høre om det er igjen ledige plasser.

Tradisjonen tro er det anledning til å komme med innlegg ex. auditorio. I stedet for å melde disse inn muntlig under disputasen skal ex auditorio innlegg sendes til epostadresse: peer.svenkerud@inn.no innen kl. 13.30. Disse skal være velformulerte og ikke lenger enn 800 ord (tilsvarende maksimalt 10 minutter taletid). Disputasleder vil presentere eventuelle ex. auditorio innlegg.

Emneord: disputas, Ungdoms-OL, utviklingshemmede, frivillig arbeid Av Erlend Moe
Publisert 30. sep. 2021 15:22 - Sist endret 20. mai 2022 10:24