1. oktober: Bærekraftig turismeutvikling

Eva Duedahl vil øke kunnskapen om samarbeid for å få til bærekraftig turismeutvikling. Fredag 1. oktober forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Eva Duedahl

DISPUTERER: Eva Duedahl disputerer fredag 1. oktober

Duedahl har skrevet avhandlingen sin på doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor, INTOP, på Lillehammer.

Ifølge FN har vi mindre enn et tiår igjen for å endre vår verden. Men mye gjenstår fortsatt for å omstille verden til en bærekraftig utvikling.

– En sentral utfordring for forskning og praksis er å legge til rette for samarbeid på tvers av siloer fra det offentlige, private og samfunnsorganisasjoner, grupper og enkeltpersoner, forteller Eva Duedahl.

Helt sentralt for doktorgradsarbeidet hennes er det å co-designe turisme med andre, ikke for andre. Avhandlingen er nemlig basert på fire års aksjonsforskning på tvers av private, offentlige og frivillige arenaer.

– Min avhandling adresserer det voksende gapet mellom prinsippene og teorien om bærekraftig utvikling, og faktisk endring og operasjonalisering i turismepraksis og forskning. Jeg har kritisk undersøkt hvordan det kan være mulig å designe turisme med andre for å skape omstillinger til bærekraftig utvikling, inklusivt FNs verdensmål, skriver stipendiaten til inn.no.

Duedahl kombinerer ulike filosofiske og teoretiske perspektiver med praktisk kunnskap fra co-design av turisme i Norge og Danmark, og viser i avhandlingen hvordan nye muligheter kan oppstå som kan hjelpe til å berike verdiene til lokalsamfunnet, turister og naturen.

De viktigste funnene fra doktorgradsarbeidet:

  • Turisme co-design gjør det mulig å involvere andre slik at vi bedre kan arbeide med kompleksiteten i omstillinger til bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål.
  • Avhandlingen bidrar med en serie innovative prosesser, metoder, verktøyer, teknikker og intervensjoner for å designe turisme med andre.
  • Avhandlingen fremmer forståelser på mikronivå om hvordan disse kan settes i spill slik at de involverte, med hverandre, kan engasjere seg i en bærekraftig utviklingsprosess gjennom å innovere dagens turismepraksis og forskning.
  • Turisme co-design er en utfoldelse, fremfor en avskjerming av turismen, i relasjon til verden og FNs verdensmål for bærekraftig utvikling. Dette skillet er avgjørende fordi det innebærer en grunnleggende gjentenkning av de dominerende forutsetningene og verdiene for reiselivsforskning og praksis. Med andre ord, det innebærer å snu tenkningen fra bærekraftig turisme som bevaring av turismen, til å bevare det vi verdsetter som våre bærekraftige turismefremtider.

Disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Re-imagining sustainable tourism futures with others: A critical introduction and exploration of sustainable tourism co-design as a multifaceted innovation endeavour for better worldmaking»

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel er: ”Rethinking Sustainability for Resilience and Recovery of Tourism in a Post-Pandemic Era”

Disputas starter kl. 12.15. 

Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom (Webinar-ID: 67949451575. Passord: 878824)

 

Emneord: disputas, turisme, bærekraftig Av Ole Martin Ringlund
Publisert 17. sep. 2021 08:28 - Sist endret 28. sep. 2021 12:40