Disputas: Barne- og ungdomsbiografier

Inger-Kristin Larsen Vie forsvarer sitt doktorgradsarbeid på PROFF (ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Innlandet 27.februar 2020 i auditorium 2, Campus Hamar.

Larsen Vie har sett spesielt på tre biografier skrevet om Alf Prøysen, Astrid Lindgren og Joseph Merrick, også kjent som ”Elefantmannen”.

Tittelen på avhandlingen er «Nyere, norske biografier for barn og unge. En studie av biografisjangeren og barn og unges møter med tre biografier»

Prøveforelesningen starter klokka 10:15. Emnet er "Ideologi og didaktikk i én eldre og én nyere biografi for barn og unge". 
Disputas fra klokka 12:15. 
Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Anna Karlskov Skyggebjerg (lektor ph.d., Aarhus universitet), andreopponent Christina Olin-Scheller (professor, Karlstads universitet) og Hans Kristian Standstuen Rustad (professor, Høgskolen i Innlandet/Universitetet i Oslo)

Disputasleder er rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

Hovedveileder har vært professor Anne Skaret (HINN), medveileder professor Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet). 

Avhandlinga utforsker hva som karakteriserer nyere, norske biografier for barn og unge, og hvordan barn og unge leser og forstår biografier.

Les hele avhandlingen her

De nyere biografiene inneholder kjente og etablerte sjangertrekk som vi finner i de eldre biografiene, men er mer visuelle og sjangeren er i stadig utvikling, viser Vies arbeid. Nærlesningene og elevenes lesninger illustrerer at sakprosatekster rommer fortellertekniske elementer som leseren vanligvis forbinder med skjønnlitteratur og bildebøker. 

Barn og unge nærmer seg den biografiske framstillinga på ulike måter, noe som blant annet skyldes anekdotene og portrettene. Disse sjangertrekkene åpner opp muligheter for at leseren både er en mottaker av informasjon og en medskaper.  

Den biograferte i de tre biografiene fremstår på den ene siden som et alminnelig menneske med sine muligheter og begrensninger, noe som gjør at leseren kan identifisere seg med den biograferte, men har på den andre siden noen unike egenskaper som gjør vedkommende spesiell.

De tre bøkene Vie skriver om er Astrid Lindgren (2015) av Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato, Elefantmannen (2013) av Mariangela di Fiore og Hilde Hodnefjeld, og Dra krakken bortåt glaset: Ei bok om Alf Prøysen (2014) av Stein-Erik Lunde og Ragnar Aalbu.

 

 

Emneord: disputas, biografier Av Erlend Moe
Publisert 30. sep. 2021 11:06 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04