Disputas: Åtseletere i skog og fjell

Gjermund Gomo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 18. desember 2020.

Ved bruk av viltkamera og slakteavfall fra elgjakta har Gjermund Gomo undersøkt åtseletere i skog og fjellområder i Trøndelag.

I avhandlingen "Åtseletersamfunnet langs en boreal skog-fjell gradient: Viktigheten av storviltforvaltning, smågnagersvingninger og vinterklima" undersøker han strukturen til åtseletersamfunnet og effekten av temperatur og snødybde om vinteren.

Han undersøker også hvilken effekt de store mengder slakteavfall etter elgjakten har på åtseleterne, og hvilken effekt slakteavfallets energiinnhold og mengde har på utnyttelsen av slakteavfallet.

Dessuten undersøker han spesielt rødreven og hvordan varierende tetthet av smågnagere, produktivitet og snødybde påvirker deres bruk av åtsler om høsten og vinteren.

Slakteavfall i fra elgjakta benyttes av mange ulike åtseletere. De mest energirike delene utnyttes hovedsakelig av kråkefugl, som ofte finner slakteavfallet flere dager før pattedyrene. De minst energirike delene av slakteavfallet akkumuleres til høye tettheter i løpet av jaktsesongen, og er tilgjengelig for åtseletere lenge etter jaktas slutt.

Kunnskapen kan være viktig for å forstå populasjonsøkologien til enkeltarter, samt å forstå sammenhenger i økosystemene. Resultatene har relevans for forvaltningen, og kan få betydning for forvaltning av truede arter, hjortevilt og viktige jaktbare småviltarter.Resultatene tyder på at kråkefugl reduserer bruken av slakteavfall når de mest energirike delene er spist opp.

Pattedyrenes bruk av slakteavfall var derimot påvirket av tettheten av slakteavfall. Forekomst av smågnagere og snødybde er viktig for rødrevens bruk av åtsler om vinteren, men resultatene viser forskjellige mønstre i rødrevens bruk av åtsler mellom skog og fjell. Forekomsten av smågnagere hadde derimot liten effekt på rødrevens bruk av slakteavfall om høsten.

Om disputasen:

Gjermund Gomo disputerer ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 18.12.2020. 

Avhandlingens tittel er "Åtseletersamfunnet langs en boreal skog-fjell gradient: Viktigheten av storviltforvaltning, smågnagersvingninger og vinterklima".

  • Sted: Campus Evenstad
  • Prøveforelesningen er klokka 11.15-12.00. Emnet er "The effects of climatic change on the structure of mammal communities"
  • Disputas fra klokka 13.15. 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant.

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Dr. Marcos Moleón (Universitetet i Granada), andreopponent professor Andreas Zedrosser (Universitetet i Sørøst-Norge) og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Simen Pedersen (Høgskolen i Innlandet) 

Disputasleder: Eliana Bontti. 

Veiledere: Morten Odden, Tomas Willebrand, Jenny Mattisson og Nina Eide. 

Emneord: disputas, åtseletere, skog- og fjellområder Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 15:03 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04