29. september: Ansattdrevet innovasjon

Organisasjoner bør erkjenne at alle deres ansatte, uansett kategori, har potensial til å drive innovasjon. Dette er en av konklusjonene i doktorgradsarbeidet til Chukwuemeka Echebiri som han forsvarer 29. september.

Portrettbilde av stipendiat Chukwuemeka Echebiri

DISPUTERER: Chukwuemeka Echebiri disputerer onsdag 29. september

Echebiri har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor, INTOP

Der har han jobbet med ansattdrevet innovasjon.

– Antagelsen om at innovasjon krever spesifikke ferdigheter og bør begrenses til en bestemt kategori av ansatte, for eksempel innen forskning og utvikling, er ikke lenger holdbar i dagens moderne organisasjoner, skriver stipendiaten til inn.no.

Denne avhandlingen fokuserer på involvering av ansatte uten innovasjonsspesifikke funksjoner innenfor rammen av ansattdrevet innovasjon ved å bruke empowerment som et objektiv.

– I de fleste organisasjoner utgjør disse ansatte en betydelig andel av arbeidsstyrken, og å forstå hvordan de kan utnytte sitt kreative potensial bør være en fordel for de fleste organisasjoner. Derfor er hovedbetydningen av denne studien at den foreslår praktiske tilnærminger for å fremme medarbeiderdrevet innovasjon i en organisasjon, forteller Echebiri.

De viktigste funnene i doktorgradsarbeidet: 

  • Ansattdrevet innovasjon er en prosess som består av tre stadier: fremvekst og søk etter ideer, idégenerering og idéutvikling og implementering
  • Organisasjoner kan stimulere og bedre utnytte innovasjonspotensialene blant sine ansatte. Funnene tyder på at empowerment-relaterte tilnærminger, for eksempel å styrke ledelsesatferd eller selvledelse, kan stimulere ansatte til å komme på på og utvikle nye ideer
  • Disse praksisene, som fremmer innovasjon, ligger på både organisatorisk og individuelt nivå. 

Disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Employee-driven innovation: An empowerment-based view». 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15: Den har tittelen:«Employee-driven innovation (EDI): old wine in new bottles? Conceptual and empirical positioning of EDI in comparison to related concepts”

Disputas starter kl. 12.15:

Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom (Webinar ID: 64497045434. Passord: 086861)

 

 

 

 

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 15. sep. 2021 09:02 - Sist endret 28. sep. 2021 12:39