Disputas: Altoppslukende opplevelser

Veronica Blumentahl på Østlandsforskning forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger fredag 19. februar 2021.

Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt mulig annet som foregår rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal forsket på.

Lenke til avhandlingen: «You just get sucked into it»: The Immersion Process in Managed Visitor Attractions

Resultatene er nyttige for opplevelsesleverandører innen reiselivs- og opplevelsesnæringene, ettersom hun presenterer en konkret liste over faktorer som bedriftene selv i stor grad kan påvirke.

Veronica Blumenthal (32) har en master i naturbasert reiseliv fra NMBU. Og en bachelor i reiselivsledelse fra Høgskolen i Innlandet. Hun er forsker ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet.

Denne typen sterke, altoppslukende opplevelser er nemlig med på å gjøre opplevelsen mer minneverdig som igjen gjør at man får lyst til dra tilbake og gjerne vil fortelle andre om opplevelsen sin, noe som bidrar til å trekke nye besøkende. Slikt blir det penger i kassa av for reiselivsbedriftene.

Om disputasen:

Veronica Blumenthal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 19. februar 2021. 

  • Publikum kan følge prøveforelesning og disputas på denne lenken til Zoom (Meeting ID: 633 3033 0683 / Password: 019913)

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Discuss and assess new approaches and methods to study the process and state of immersion, by taking inspiration from phenomenological, constructivist and/or non-representational theoretical perspectives»

Avhandlingens tittel: «You just get sucked into it»: The Immersion Process in Managed Visitor Attractions

Bedømmelseskomité: Professor Jørgen Ole Bærenholdt, Roskilde University, førsteamanuensis Szilvia Gyimothy Mørup-Petersen, Copenhagen Business School og førsteamanuensis Tone Therese Linge, Universitetet i Stavanger (administrator).

  • Hovedveileder: Professor Øystein Jensen, Universitetet i Stavanger
  • Medveileder: Førsteamanuensis Olga Gjerald, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen: Dekan Turid Borgen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Emneord: disputas, reiseliv, opplevelser Av Ole Martin Ringlund
Publisert 26. okt. 2021 15:14 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04