Ph.d.-kandidater i doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

Ph.d.- programmet BUK er en interdisiplinær doktorgradsutdanning.  

Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn. Ønsker du å lese mer om prosjektene til våre doktorgradskandidater? Se kontaktinformasjonen nedenfor: 

 

Høgskolelektor
E-post
camilla.aanstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 71

Bilde av Ingrid Elisabeth Aksnes
Stipendiat
E-post
ingrid.aksnes@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 21

Bilde av Christina Strandholdt Andersen
Stipendiat
E-post
christina.andersen@inn.no

Bilde av Jorid Avdem
Høgskolelektor
E-post
jorid.avdem@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 88

Bilde av Regine Bakken
Stillingskode udefinert
E-post
regine.bakken@inn.no

Bilde av Brynulf Bakkenget
Stipendiat
E-post
brynulf.bakkenget@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 56

Bilde av Siv Lena Birkheim
Stipendiat
E-post
siv.birkheim@inn.no
Telefon
+47 62 43 01 63

Bilde av Ane Bjørnsgaard
Stillingskode udefinert
E-post
ane.bjornsgaard@inn.no

Bilde av Cecilie Ruud Dangmann
Førsteamanuensis
E-post
cecilie.dangmann@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 24

(Dangmann disputerer 25. februar 2022, les mer om disputasen.)

Bilde av Laila Førsund
Stipendiat
E-post
laila.forsund@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 78

Bilde av Sabrina Ionata De Oliveira Granheim
Stipendiat
E-post
sabrina.granheim@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 72

Bilde av Mira Elise Glaser Holte
Stipendiat
E-post
mira.holthe@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 10

Høgsk-/øvingslærer
E-post
jan-freddy.hovland@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 09

Bilde av Kjersti Wessel Jevne
Høgskolelektor
E-post
kjersti.jevne@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 26

Bilde av Patrick Foss Johansen
Stipendiat
E-post
patrick.johansen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 83

Bilde av Christopher Le
Stipendiat
E-post
christopher.le@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 35

Bilde av Eivor Indrebø Lægreid
Stipendiat
E-post
eivor.lagreid@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 88

Bilde av Bjørg Midtskogen
Høgskolelektor
E-post
bjorg.midtskogen@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 54

Bilde av Kabanda Teddy Mwansa
Stipendiat
E-post
kabanda.mwansa@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 41

Bilde av Jannicke Nikolaisen Pettersen
Stipendiat
E-post
jannicke.pettersen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 79

Bilde av May Sissel Rognstad
Stipendiat
E-post
may.rognstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 36

Bilde av Lene Nygaard Solli
Stipendiat
E-post
lene.solli@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 26

Stillingskode udefinert
E-post
cathrine.steen@inn.no

Bilde av Nina Therese Øversveen Svamo
Stillingskode udefinert
E-post
nina.svamo@inn.no

Stipendiat
E-post
rahma.sovik@inn.no

Bilde av Erika Elisabeth Moland Zacharoff
Stipendiat
E-post
erika.zacharoff@inn.no

Publisert 17. aug. 2021 11:21 - Sist endret 7. feb. 2022 16:09