Language: NOR | ENG

Disputerer på "The Office" og tilpasning av pinlig TV-humor

Kai Hanno Schwind (foto: HiL)

Hvordan tilpasser man en situasjonskomedie som "The Office" til forskjellige land? Og hvordan fungerer egentlig pinlighetshumoren på TV? Stipendiat Kai Schwind disputerer for sin doktorgrad 4. desember 2015 med avhandlingen "Found in Translation: The Office – a hybrid sitcom as blueprint for successful transnational television format adaption".

Medieviter og humorforsker Kai Hanno Schwind utforsker adaptasjonsprosessene til den britiske situasjonskomedien "The Office" og mottagelsen av serien i USA og Tyskland.

Pinlighetshumor forenkler tilpasning

Avhandlingen viser at pinlighetshumor forenkler adapsjonsprosessen, og at denne særegne humoren fungerer som en viktig ventil i samfunnet.

Schwind sammenligner den originale serien på engelsk med den tyske versjonen, der "The Office" har fått navnet "Stromberg".

Ved å benytteet begrep som hittil er lite undersøk – 'pinlighetshumor' – gir avhandlingen verdifulle data om hvordan denne spesifikke retningen innen humor kan bli brukt i flere fjernsynskomedier globalt.

Kritisk forskning på situasjonskomedie

Ved å spesifisere begrepet 'hybrid situasjonskomedie' bidrar avhandlingen også til kritisk forskning på situasjonskomedie.

Avhandlingen har en tverrfaglig forskningsagenda og tar i bruk tverrfaglige metoder.

Funnene gir dermed økt innsikt i forskning på produksjon av fjernsynskomedier, i mekanismene som styrer formatimplementering og økt forståelse for de ulike kulturene for distribusjon og produksjon i de ulike landene.

Veiledere for Schwind har vært professor Birgit Hertzberg-Kaare fra UiO og professor Eva Bakøy fra HiL.

Artikkelen har tidligere vært publisert på hil.no.