Ingeborg Lunde Vestad disputerer

Ingeborg Lunde Vestad disputerer

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestad vil 25. november forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.

Sist endret: .