Language: NOR | ENG

Disputerte på ulvepar

Disputerte på ulvepar

Cyril Milleret (rutete skjorte) gjorde svært god figur under forsvaret av doktorgradsavhandlingen sin på Campus Evenstad sist fredag. Her omgitt av bedømmelseskomiteen og disputasleder (f.v.: komitemedlem Kristin Evensen Gangaas, disputasleder Stine Grønvold, andreopponent professor Anne Loison, University Savoie Mont Blanc, Frankriket og førsteopponent professor John Fryxell, University of Guelph, Canada. 

Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfører Ph.d in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark.

I sin avhandling Spatial ecology of wolves in Scandinavia - From spatio-temporal dynamics of wolfe pairs til wolf population dynamics har Milleret studert revirhevdende ulvepar. Han har vært opptatt av å finne ut av hva som gjør at ulven slår seg ned der den gjør.

Milleret har benyttet data fra mange tidligere studier av ulv i Skandinavia, blant annet vinterregistrering av ulvespor og DNA-analyser av ulveavføring, og også kartleggingene av avstamming. I alt har han identifisert og studert 153 ulvepar.

Ulveparene er viktige for å forstå populasjonsdynamikken. Jo lenger parene holder sammen jo bedre reproduksjon. I tillegg spiller kvaliteten på leveområdet inn. 

Skyr folk og bjørn

Milleret fant at ulveparene søker å unngå menneskelig aktivitet når de skal etablere seg, og de foretrekker å slå seg ned i områder der det tidligere har vært ulv. En annen viktig oppdagelse er at ulven prøver å unngå å slå seg ned i områder der det er mye brunbjørn. Bjørnen er en konkurrent om maten i området. Forskerne fant at i svært mange tilfeller der ulv hadde drept bytte, hovedsakelig elg, så var bjørner raskt på plass for å forsyne seg av matfatet. 

Milleret fant at tiden ei tispe og en hann klarte å holde sammen som et revirhevdende par i snitt kun var 3 påfølgende vintre. Årsakene til at parene ble oppløst ble funnet å være lisensjakt, ekstraordinære uttak og påkjørsler, men også forhold som innavl, sykdom og ulovlig jakt spiller inn. 

Prøveforelesning

Doktoranden holdt også en svært interessant prøveforelesning, der han fikk tittelen The niche concept and species distribution models in a changing world å jobbe med. Her viste han hvordan forskere kan bruke ulike metoder for å fastslå hvordan raske endringer i klimaet kan påvirke bestandsutviklingen hos dyr. 

Generelt har land- og sjødyr noen få strategier de tyr til når klimaet blir varmere - de trekker seg mot polene, de trekker mot høyere lende eller mot større dyp. Problemet er at endringene i klima skjer raskere enn dyrene klarer å håndtere, både evolusjonsmessig og i forhold til hvilke leveområder som er tilgjengelige.  

Milleret brukte den arktiske fjellreven som eksempel. Forskerne har studert fjellreven over lang tid og har gode data på hvilke leveområder den foretrekker og som gir arten størst sjanse til å være produktiv i. Ved hjelp av ulike metoder kan forskerne beregne at et raskt varmere klima vil reduserer leveområdet til fjellreven med 43 prosent. I tillegg er fjellreven under press fra rødreven, og dette presset reduserer fjellrevens leveområder med ytterligere 13 prosent. 

Full låve

Prøveforelesningen og disputasen foregikk i låven på Campus Evenstad. Lokalet var fylt til randen av studenter, ansatte, familie og venner - omlag 200 sitteplasser var fylt.

Det ble raskt klart at kandidaten hadde svært god kontroll over både stoffet han presenterte, publikum og bedømmelseskomiteen. Han håndterte alle spørsmålene fra de to godt forberedte opponentene på en overbevisende måte, og diskusjonen mellom opponent og doktorand var til tider svært interessant og lærerik å følge, også for de av oss i salen som var mer uinnvidd i økologiens mysterier.

Komiteen var da også svært fornøyd med både prøveforelesningen og forsvaret av doktorgradsavhandlingen, og kunne etter en kort betenkningstid gratulere Cyril Milleret med bestått disputas. 

Vi gratulerer Cyril Milleret med vel gjennomført disputas og ser frem til at han formelt blir tildelt graden av høgskolestyret ved anledning!