Disputas: Tuva Sandsdalen

Disputas: Tuva Sandsdalen

Tuva Sandsdalen Mytting disputerer 16 desember ved Karlstads universitet med avhandlingen Quality in palliative care from the patient perspective. Instrument Development, perceptions of care received and the importance of care. Foto: Karlstads universitet

Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.

Sandsdalen har undersøkt kvaliteten på palliativ omsorg sett fra pasientens perspektiv gjennom å tilpasse måleinstrumentet «Quality from Patients’ Perspective (QPP) til palliativ omsorg, og evaluere dette. Hun har videre undersøkt forholdet mellom kombinasjonen av person- og organisasjons¬messige forhold og pasientens oppfatning av kvaliteten i omsorgen.

Sandsdalen forsvarer sin avhandling Quality in palliative care from the patient perspective. Instrument development, perceptions of care received and the importance of care
Fredag 16. desember kl 10:00
i Lagerlöfsalen hus 1A rom 305, Karlstads universitet.

Opponent:
Professor Britt-Marie Ternestedt

Bedømmelseskomité:
Birgitta Andershed, professor, NTNU
Anna Milberg, docent, Linköpings universitet
Øyvind Kirkevold, professor, Sykehuset i Vestfold/Sykehus Innlandet, NTNU

Sist endret: .