Language: NOR | ENG

Disputas: Live W Ellefsen

Disputas: Live W Ellefsen

Tirsdag 16. desember kl. 11:00 forsvarer Live Weider Ellefsen i offentlig disputas sin avhandling Negotiating musicianship. The constitution of student subjectivities in and through discursive practices of musicianship in «Musikklinja», ved Norges musikkhøgskole.

Bedømmelseskomiteen

Professor Eva Sæther, Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö, opponent

Professor Elizabeth Gould, University of Toronto, Canada, opponent

Professor Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen, komitéleder

Veiledere

Professor Petter Dyndahl, Høgskolen i Hedmark

Professor Monika Bærøe Nerland, Universitetet i Oslo

Prøveforelesningen 

Doktoranden vil gi en prøveforelesning i Auditoriet, Norges Musikkhøgskole, mandag 15. desember kl 16:00

Tittelen på prøveforelesningen hun vil holde er:

Research-based music teacher education
Account for different ways the concept of "Research-based music teacher education" can be understood.
Discuss how these different ways of understanding determine different educational strategies for the development of music teacher competence. 

Disputasleder er prorektor ved Norges musikkhøgskole, Hilde Ringlund.

Om doktoranden 

Live Weider Ellefsen jobber på fagseksjon for musikk på Hamar og er involvert i både årsenhet i musikk, faglærerutdanning i musikk og master i musikk (Master i kultur- og språkfagenes didaktikk).

Faglige interesseområder:

- Musikk- og kulturdidaktikk

- Identitet, makt og meningsforhandling i musikkpraksiser

- Poststrukturalistisk teori: Michel Foucault og Judith Butler

Link til BibSys