Disputas: Litteratur, sted og erindring

Disputas: Litteratur, sted og erindring

Fredag 21.november disputerer Eva-Marie Syversen for sin doktorgrad. Avhandlingen undersøker forbindelsen mellom kultur, sted og erindring i et litterært perspektiv. 

Finnskogslitteratur

Materialet for studien er litteratur fra finnskogene i Norge og Sverige mellom 1920 og 1940 representert ved tekster av forfatterne Olaf Hofoss, Carl Vestaberg og Fredrik Persson.

Syversen viser i avhandlingen sin hvordan litterære steder hos forfatterne representerer kulturell erindring i en tid da mange kulturtradisjoner stod under press. Utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortiden og nåtiden, noe som gjorde det vanskelig å huske det som hadde vært før.

Kulturtap

Dette kulturelle bruddet kommer til uttrykk i finnskoglitteraturen som en gjennomgående kulturell tapsfølelse. Samtidig viser avhandlingen at denne litteraturen også rommer utkast til mange ulike erindringsformer som forbinder nåtiden med fortiden og på den måten også peker framover.

Avhandlingen fokuserer på erindringsformenes tilknytning til steder, først og fremst skogen, hjemmet og veien. I dette perspektivet framstår finnskoglitteraturen som et sammensatt kulturelt erindringslandskap. Ved å skrive skjønnlitterært om kulturtapet skaper finnskogforfatterne samtidig varierte og nyanserte former for kulturell erindring og gjør dem tilgjengelige for andre både innenfor og utenfor forfatternes eget kulturelle miljø. 

Om doktoranden

Eva-Marie Syversen er tilknyttet ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er ansatt ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for humaniora og naturvitenskap, Campus Hamar.
Eva-Marie Syversen, e-post: eva.syversen@inn.no, telefon 95436168.

Om disputasen

Både prøveforelesning og disputas holdes fredag 21. november 2014 ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, Auditorium 1.

Dagen starter med prøveforelesning klokka 10.15, med oppgitt emne "Stedets betydning i Knut Hamsuns roman Pan".

Disputasen begynner klokka 12.00. Tittelen på avhandlingen er "Skogen, hjemmet og veien". Litterære erindringssteder i finnskoglitteraturen mellom 1920 og 1940.

Komité: Professor Steinar Gimnes, NTNU Dosent Anna Nordenstam, Göteborgs Universitet Professor Jahn Thon, Universitetet i Agder (leder for komiteen)

Hovedveileder: Professor Andreas G. Lombnæs, Universitetet i Agder Biveileder: Professor Dag Nordmark, Karlstad Universitet

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Sist endret: .