Language: NOR | ENG

Disputas: Jens Petter Madsbu

Disputas: Jens Petter Madsbu

Rektor Anna L. Ottosen gratulerte Jens Petter Madsbu med vel gjennomført disputas.

Jens Petter Madsbu forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling på Campus Rena og ble belønnet med bestått av en enstemmig bedømmelseskomite.  

Madsbu er høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi- og ledelsefag, og har gjort sitt doktorgradsarbeid ved Karlstads universitet. Som en honnør til en god samarbeidspart fikk Madsbu anledning til å avlegge disputasen på Campus Rena.

innkomst

Rektor Anna L. Ottosen ledet prosesjonen med en spent kandidat Jens Petter Madsbu, opponent Hendrik Storstein Spilker og resten av komiteen inn foran et fullsatt auditorium

Madsbu sin avhandling bærer tittelen "Samordning, effektivisering og forenkling. En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning". Her har han sett på hvordan aktører innenfor norsk offentlig forvaltning begrunner digitaliseringsprosesser, og hvordan disse begrunnelsene forstås i forhold til ideer om modernisering og pågående reformer innenfor forvaltningen mer generelt. 

I arbeidet sitt studerer han den offentlige digitale tjenesten "Min Side", deretter undersøkes offentlige dokumenter som omhandler digitaliseringsprosessers rolle og betydning for modernisering i forvaltningen fra 1987 opp til i dag. Til slutt analyseres ideene bak moderniseringen av offentlig sektor, New Public Management, som har hentet ideer og inspirasjon for hvordan offentlig sektor skal organiseres fra privat sektors markedstenkning. 

Madsbu konkluderer med at begrunnelsene for digitalisering er å nå mål som forenkling, samordning og effektivisering. Til tross for at en rekke digitaliseringsprosesser ikke har ført til de ønskede resultater, synes ikke de omfattende og sterke forventningene til hva som kan oppnås gjennom digitalisering å avta. 

God tone

Førsteamanuensis Hendrik Storstein Spilker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet var opponent på disputasen, og selv om hans oppgave er stille kritiske spørsmål, ble det hele holdt i en meget god tone. De mange fremmøtte ble underholdt av Madsbu sine gode svar, krydret med gode anekdoter. 

komiteen

Da var det gjort og festen kan begynne!

Bedømmingskomiteen brukte ikke lang tid på bakrommet, hvilket er et godt tegn. Og ganske riktig; talsperson for komiteen, professor Birgitta Eriksson ved Karlstads universitet, kunne formidle den forløsende beskjeden om at Jens Petter Madsbu hadde passert nåløyet. 

Bedømmelseskomiteen besto av :

  • Jan Thorsvik, professor, universitetet i Agder
  • Jan-Oddvar Sørnes, førsteamanuensis, universitetet Nord, Bodø
  • Birgitta Eriksson, professor, Karlstads universitet

Disputasen ble ledet av prodekan forskning, Erik Niklas Bjurström, ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

Vi gratulerer Jens Petter Madsbu med vel gjennomført disputas!