Language: NOR | ENG

Disputas: Anne Bergliot Øyehaug

ezembed

Høgskolelektor Anne Bergliot Øyehaug ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap vil mandag 29. september forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Øyehaugs avhandling bærer tittelen "Små forskere lærer naturfag.  En longitudinell studie av elever som lærer naturvitenskapens produkt og prosess med utgangspunkt i den norske læreplanen". 

Disputasen skjer mandag 29. september kl 1215 i Auditorium 1, Helga Engs hus på Blindern.

Øyehaug skal først, kl 1015 - 1100 samme sted, avholde en prøveforelesning med tittel  "Inquiry Based Science Education (IBSE).  Hva ligger i dette uttrykket, og hvorfor er det blitt et så sentralt begrep? Hva sier forskningen om IBSE som metode for å stimulere læring og interesse hos elever i naturfag? 

Bedømmelseskomité

  • Professor Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildningen, Högskolan i Hamlstad, Sverige (1. opponent).
  • Førsteamanuensis tom Olav Klepaker, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor emeritus Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Doris Jorde, Institutt for Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Anne Holt, Høgskolen i Hedmark.