Language: NOR | ENG

Tidligere disputaser Høgskolen i Hedmark

Disputas: Marte Monsen

Torsdag 5.juni disputerer Marte Monsen for din doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om lærernes oppfatninger a...

Folks holdninger til rovvilt

Onsdag 28. mai forsvarer Kristin Evensen Gangås sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er "Attitu...

Ingeborg Lunde Vestad disputerer

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestad vil 25. november forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barns bruk av f...

Disputas: Tuva Sandsdalen

Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsa...

Disputerte på ulvepar

Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfø...

Disputas: James Coburn

22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksa...

Disputas: Irene Trønnes Strøm

Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den førs...

Disputas: Jens Petter Madsbu

Jens Petter Madsbu forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling på Campus Rena og ble belønnet med bestått av en enstemmig bedømmelses...