Language: NOR | ENG

Marie Dahlen Granrud disputerer

Illustrasjonsbilde

Marie Dahlen Granrud har i sitt doktorgradsarbeid blant annet sett på forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av skolehelsetjenesten. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

4. oktober forsvarer Marie Dahlen Granrud sin doktorgradsavhandling i sykepleie ved Karlstads universitet. 

Psykiske plager blant ungdom er et økende helse problem som kan føre til alvorlige helsekonsekvenser. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet når det gjelder psykiske plager hos ungdom. For å ivareta ungdommen på en best mulig måte er helsesykepleiere avhengig av tverrfaglig samarbeid. 

Studerer ungdom med psykiske plager

Marie Dahlen Granrud

Marie Dahlen Granrud

Avhandlingens overordnede hensikt var derfor å studere ungdom med psykiske plager, faktorer som har en sammenheng med psykiske plager, besøket hos helsesykepleier og hvordan helsesykepleier og andre profesjoner opplever det tverrfaglige samarbeidet i skolen og skolehelsetjenesten relatert til ungdom med psykiske plager.

Barrierer for å søke hjelp

Resultatene viser kjønnsforskjeller i symptomer på depresjon, familiekonflikt og økonomi, livsstilsfaktorer, skoletilfredsstillelse og bruk av skolehelsetjeneste hvor jenter rapporterte høyere andel en gutter.

Gutter besøker helsesykepleier i mindre grad enn jenter for sine psykiske plager. De beskrev flere barrierer for å besøke helsesykepleier slik som; helsesykepleier var lite tilgjengelig, vanskeligheter å snakke om sine psykiske plager og usikkerhet rundt taushetsplikten. Når disse barrierene var krysset så opplevde guttene helsesykepleier som en troverdig, tillitsfull og støttende person og besøket opplevdes positivt.

Tverrfaglig samarbeid viktig

Tverrfaglig samarbeid i skolen og skolehelsetjenesten er viktig for å fange opp ungdom med psykiske plager. Faktorer som tilgjengelighet, ulike forpliktelser, mangel på kriterier og mål og det å være avhengig av andre var beskrevet til å påvirke samarbeidet. Det var variasjoner i hvordan de involverte profesjonene oppfattet det tverrfaglige samarbeidet.

Vi ønsker Granrud lykke til!