Language: NOR | ENG

Ingen ugler er like

Roar Solheim holder en snøugle

Roar Solheim med snøugle fanget under studier i Saskatchewan, Canada. 

Flekkmønster på uglers vingefjær er like individuelle som fingeravtrykk og kan brukes for å gjenkjenne enkeltindivider. 

I sin doktorgrad innen Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet beskriver Roar Solheim metoder for å aldersbestemme og gjenkjenne individer av lappugle og snøugle.

På gode bilder av ugler i flukt kan mørke tverrbånd i uglenes vingefjær sees, og dette kan være nok til å gjenkjenne en enkeltugle. Denne metoden for å gjenkjenne frittflyvende ugler har ikke blitt anvendt på lignende vis i bestander av fugler, men er velkjent og mye brukt i pattedyrstudier.

Mønster av unge og gamle vingefjær kan også vise hvor mange ganger fuglene har skiftet fjær, og dermed hvor gamle de er. Uglene kan aldersbestemmes så lenge minst en ungfuglfjær sitter igjen i vingene, vanligvis inntil fuglene er tre til fire år gamle.

Flere studier 

Metodene er anvendt på tre ulike studier av bestander eller forekomster av de to ugleartene, blant annet på øya Beliy i Russland. Ved hjelp av fotografier øker mulighetene for å hente inn data på alderssammensetning i bestander av snøugle og lappugle når fuglene ikke kan fanges inn og studeres i hånd. Også bilder og opplysninger som publiseres via sosiale media (som Facebook) kan ved hjelp av de beskrevne metodene frambringe verdifulle bestandsdata.

Solheim mener metodene også kan anvendes på andre fuglearter som det er mulig å fotografere flyvende på dagtid, og som har individuelle mønster i vingefjær. Rovfugler som musvåk, vepsevåk, fjellvåk, fiskeørn og kongeørn er eksempler på arter som kan egne seg for anvendelse av de beskrevne metodene.

NRK P2s Ekko var med Roar Solheim ut på jakt etter lappugler i august 2019.  Hør programmet her.   

Disputerer på Evenstad 

Roar Solheim er ansatt ved Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder. 

Han forsvarte sitt doktorgradsarbeid i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad i Østerdalen  fredag 21.februar 2020

Tittelen på avhandlingen er " Mytestatus, vingemønster og digitalfotografering som verktøy for å vurdere aldersfordeling og gjenkjenne individer av lappugle og snøugle."

Roar Solheim holder en lappugle i fanget og ser på vingefjærene

Roar Solheim studerer vingefjær på en lappugle, Løten 2013. Foto: Kjell Isaksen.