Language: NOR | ENG

Erdvik disputerer 4. september

Portrettfoto Irina Buchard Erdvik.

Irina Buchard Erdvik skal forsvare sin doktorgrad 4. september. Foto : Privat. 

Vår doktorgradsstipendiat Irina Buchard Erdvik skal 4. september forsvare sin doktorgrad om undervisning i kroppsøving.

Erdvik er tilknyttet Fakultet for helse- og sosialvitenskap som doktorgradsstipendiat, men tar doktorgraden sin ved Norges idrettshøgskole. Tittelen på avhandlingen er «Kroppsøving som et utviklingsaktiva i ungdoms hverdagsliv. En relasjonell tilnærming til studier av grunnleggende behovstilfredsstillelse og utvikling av selvverd i kroppsøvingsfaget»

Høgskolen i Innlandet har finansiert dette ph.d.-prosjektet, der Erdvik har sett nærmere på hvordan undervisningen i kroppsøving fungerer for elevene. Hun har spurt rundt 3000 elever på ungdoms- og videregående skole om selvfølelsen deres, hvordan kroppsøving er som fag med tanke på selvbestemmelse og mestring, samt deres potensielle idrettsdeltagelse på fritiden.

En av konklusjonene er at samtlige som er involvert i kroppsøvingsfaget har en jobb å gjøre for å tilfredsstille grunnleggende behov og utvikle selvfølelsen blant elevene.

Les mer om funnene i doktoravhandlingen på nettsidene til Norges idrettshøgskole.