Language: NOR | ENG

Dorothee Kolberg disputerte ved NMBU 22. mai

Måling av jordas penetrasjonsmotstand i kornåkeren på Blæstad.

Dorothee Kolberg måler jordas penetrasjonsmotstand i kornåkeren på Blæstad. (Foto: Morten Berntsen)

Kolberg forsvarte sin avhandling «Tidsrammen for klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge» 22. mai 2019 ved NMBU. Avhandlingen er et samarbeid mellom NMBU og Høgskolen i Innlandet (INN).

Dorothee Kolbergs doktorgrad viser at en av de viktigste tilpasningene til klimaendring bønder kan gjøre under våronna er å unngå pakkeskader. Dette er mulig dersom arbeidet utføres under tilstrekkelig tørre forhold, og ved å nøye velge redskap med tanke på vekt og arbeidsmåte.

Kolberg

Dorothee Kolberg

For norske bønder er det viktig å finne riktig tidspunkt for våronna. Dersom den settes i gang for tidlig eller for sent, kan dette medføre negative konsekvenser for gårdbrukeren. I de kommende tiårene kan klimaendringene forverre denne avveiingen, som allerede er utfordrende. I nordlige regioner med kaldt temperert klima, forventer forskerne mer nedbør i vinter og vår, og i tillegg større variasjon i nedbørsmønsteret. Dette kan bety økte utfordringer for norske bønder.

Les mer om hennes avhandling på NMBU sine sider