Language: NOR | ENG

Doktorgrad om kjøttfe i utmark

Ku i skog

Internasjonale storferaser fremavlet for høy kjøttproduksjon, som charolais (bildet), har blitt stadig mer populære blant bønder i Norge. 

Morten Tofastrud har skrevet doktorgrad om kjøttfe som beiter i utmark. Han mener potensialet for mer bruk av utmarksbeite er stort.

18.desember disputerer Tofastrud ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi. Disputasen er den første noen sinne som er avholdt ved det minste av de seks studiestedene ved Høgskolen i Innlandet, avdelingen på Blæstad utenfor Hamar. 

I doktorgradsarbeidet “ Grazing behaviour and weight performance of free-ranging cattle in the boreal forest” har Tofastrud gjennom tre beitesesonger og med bruk av blant annet GPS-sendere kartlagt atferd og vektutvikling hos storfe av internasjonale kjøttferaser på beite i barskogområder i Sørøst-Norge.

Fram til omtrent 1970 var storfe et vanlig syn i utmarka i Norge, men da var det melkekyrene som dominerte.  Etter den tid har ammekyr av raser framavlet for kjøttproduksjon gjort sitt inntog i Norge. Storfe av raser som charolais og hereford kan bli opptil 800 kilo tunge. De siste 20 årene har det blitt stadig flere slike på utmarksbeite i skog og fjell.

Tofastrud viser i sitt arbeid at kyrene søker til store, åpne setervoller og hogstflater, og at de beveger seg over store arealer, inntil 40 kvadratkilometer på en sommer. Studien viser at de trenger store områder. Kyrene fikk i seg godt med næring slik at tilveksten var god – vel og merke der hvor det ikke var for mange dyr samlet på samme areal. Kyr av lettere raser vokste bedre enn de av tyngre raser.

I 2016 var det 250 000 storfe på utmarksbeite I Norge. Trolig var det enda flere i 2019. Likevel er det store utmarksressurser som ikke blir benyttet i dag.

Tofastrud mener studien viser at det er fullt mulig å utnytte bærekraftig utmarksbeite enda mer i kjøttfe-produksjonen. Så lenge beitearealene er gode og nok, har kjøttferasene en god tilvekst – trolig like god som den ville vært på innmarksbeite.

portrett tofastrud

Morten Tofastrud, ph.d.-kandidat ved HINN, har skrevet om storfe i utmark.