Language: NOR | ENG

Disputerer på ungdom og kroppsøving

portrett av røset

Linda Røset disputerer 19.desember 

Doktorgradsstipendiat Linda Røsets mener kroppsøving bør heies fram som en motvekt til den øvrige skolehverdagen.

Kroppsøving blir verdsatt av elever for hva det ikke er, det vil si teoretisk og stillesittende, i like stor grad som for hva det er i seg selv. Kroppsøving har i så måte potensiale for å fungere som en positiv, energigivende og sosialiserende motvekt til den øvrige skoledagen, viser Røsets doktorgradsavhandling, som handler om kroppsøving i ungdomsskolen. 

Hun disputerer 19.desember innen ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag med avhandlingen « Kroppsøving og psykisk helse: En studie av norske 15-åringer».

Avhandlingen tar utgangspunkt i ungdommers egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner. 15-åringene beskriver en hverdag hvor de opplever at økte krav og forventninger gir mindre rom for lekenhet og «å bare være seg selv». Kroppsøving er arenaen de peker på som et slikt pusterom innenfor skolehverdagen.

Sett i sammenheng med bekymring knyttet til psykisk helse relatert til blant annet skolestress og fysisk aktivitet, bør kroppsøving heies frem som den arenaen elevene verdsetter det for. Dette betyr jo ikke at kroppsøving ikke er «ordentlig» skole – men snarere en viktig del av helheten i skolen, mener Linda Røset.

Studien er del av forskningsprosjektet «School Wellbeing», som er støttet av Norsk forskningsråd.