Language: NOR | ENG

Disputerer på planting av skog i Indonesia

Portrett av Cicik Udayana

Cicik Udayana disputerer 19.desember ved Høgskolen i Innlandet

I Indonesia plantes ny skog i områder som tidligere er avskoget. En doktorgradsavhandling ved HINN undersøker effekten på biodiversitet og økosystemtjenester.

Ph.d.-kandidat Cicik Udayana ved Høgskolen i Innlandet disputerer ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 19.desember. 

I hjemlandet hennes Indonesia foregår det nyplanting, eller «skogrestaurering», i områder som tidligere er avskoget. Fokuset for nyplantingen har endret seg fra tømmerproduksjon til et bredere spekter av økosystemtjenester – som tilgang på medisin, mat, dyrefôr, brensel og rent vann, samt regulering av flom og jordskred.

Udayana har studert planting av arter som mahogni og teak på Java i Indonesia. Dette er arter som ikke naturlig hører hjemme her.

Hun konkluderer med at skogrehabilitering har hatt positive effekter på artsrikhet i undervegetasjonen. Artssammensetningen var derimot ulik i rehabilitert skog og naturlig skog. For å oppnå funksjonen og forsyningen av økosystemtjenester tilsvarende naturlige økosystemer, bør rehabilitering fokusere mer på naturlig plantesammensetning og diversitet, konkluderer Udayana.