Language: NOR | ENG

Disputerer på kunstnerisk bruk av VFX-teknologi

Rafal Hanzl (foto: Filmskolen/HINN)

Rafal Hanzl disputerer innen kunsterisk utviklingsarbeid 10. mai på Lillehammer (foto: Filmskolen/HINN)

Stipendiat Rafal Hanzl disputerer innen det nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på HINN Lillehammer 10. mai 2019.

Tittel på prosjektet er " Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production".

Digital teknologi åpner for nye uttrykksmåter

Den raske utviklingen i bruken av digital teknologi i den audiovisuelle fortellingen har utvidet kreative horisonter og åpnet nye kunstneriske grenser. Det brede spekteret av alternativer kan potensielt ha en negativ effekt, da kunstnere kan bli overveldet av uttrykksmåter med nye metoder de aldri kunne trodd var mulige.

Visuell kommunikasjon er en essensiell del av historiefortelling og bør brukes nøyaktig for å understreke de ønskede egenskapene ved en historie. I filmproduksjon bør visuelle effekter (VFX) fungere som et kreativt instrument for å styrke historien og kunstnerisk visjon, og formidle den ønskede ideen til publikum.

Bruk av VFX i planlegging og utvikling av implementering av kunstneriske ideer kan også spille en nøkkelrolle i samtidskunst. Hanzl hevder i sitt arbeid at VFX-verktøy gjør det lettere å finne løsninger på kunstneriske utfordringer på de fleste kreative områder.

Utvikler nye metoder for digital visuell design

Prosjektet til Hanzl undersøker det kreative og kunstneriske potensialet ved digitale verktøy. Forskningen fokuserer på to viktige kunstneriske retninger: en dokumentarfilm "In touch" og en virtuell virkelighetsinstallasjon for Lodz Philharmonic "The Road to Excellence".

Gjennom kunstneriske eksperimenter utført i disse to prosjektene, utvikler han innovative metoder for et nytt kreativt yrke i film- og interaktiv mediaindustri: en digital visuell designer eller en "creative technologist".

Målet har vært å utforske hvordan denne nye rollen støtter regissørens visjon og bidrar til det kunstneriske skapelsens visuelle univers.

Veiledere

Hovedveileder for Hanzl har vært VFX designer Peter Hjorth, mens medveileder har vært senterleder CEFIMA Fredrik Graver fra Den norske filmskolen ved HINN.