Language: NOR | ENG

Disputerer på engelsklæreres valg av litteratur

Illustrasjonsbilde

Dystopier, som The Hunger Games, brukes mye av engelsklærere i norsk skole. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

24. oktober skal stipendiat Marit Elise Lyngstad forsvare sitt doktorgradsarbeid på ph.d-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Lyngstads avhandling har tittelen " Engelsklæreres valg og oppfatninger om litteratur i videregående skole i Norge". Hva slags litteratur bruker engelsklærere i videregående skole i dag? Hvorfor velger lærere de tekstene de gjør? Det er første gang det forskes på dette.

Den ferske doktorgradsavhandlinga viser at ungdomslitteratur, noveller, romaner og klassisk litteratur brukes mest, mens tegneserier, underholdningslitteratur, dikt og skuespill brukes lite. Dystopier, som The Hunger Games, er blant tekstene som blir mye brukt.

- Lærerne framhever at denne sjangeren lar dem jobbe med samfunnsfaglige temaer, miljøperspektiver og danning, sier Lyngstad.

Forskjell på rødruss og svartruss

Lærernes valg av tekster påvirkes aller mest av hva slags elever de har. Lærere på yrkesfag velger nesten bare korte tekster, som noveller og romanutdrag, mens lærere på studiespesialisering oftere bruker lange tekster.

- Læringsutbyttet i det obligatoriske engelskfaget skal være det samme for alle elever, og det bør absolutt forskes mer på hva denne forskjellen mellom studieprogrammene kan ha å si, sier Lyngstad, som likevel ser på det som positivt at mange lærere tilpasser tekstene til klassene de underviser.

- Men konsekvensen av dette er at det ikke er mulig å snakke om et felles litteraturutvalg i engelskfaget i videregående skole i dag, sier Lyngstad.

Nyttig kunnskap

Hun mener avhandlinga kan bli et nyttig verktøy både for forskere og engelsklærere.

- For første gang ser vi nærmere på hvilke valg som blir tatt og hvorfor, og dette er forskning som kan brukes av alle engelsklærere i videregående skole, avslutter Lyngstad.

Avhandlingen kan også fungere som et utgangspunkt for videre forskning på litteraturens rolle i engelskfaget i Norge. Internasjonalt kan den fungere som et innspill i forskningen på litteraturens posisjon i andre- og fremmedspråksundervisning.

Veiledere

Hovedveileder for Lyngstad har vært dosent Juliet Munden, Høgskolen i Innlandet, mens medveileder har vært professor Gweno Williams ved  Norwegian Study Centre at the University of York.

Vi ønsker Marit Elise lykke til med disputasen!