Language: NOR | ENG

Disputerer på spebarnsmødre og rusmiddelproblematikk

Baby (Colourbox)

Foreldre med rusmiddelproblematikk blir ofte oppfattet som sårbare når det gjelder å yte sensitiv omsorg overfor barna sine (foto: Colourbox)

Stipendiat Ulrika Håkansson disputerer for sin doktorgrad innen psykologi ved HINN på Lillehammer 1. oktober 2018.

Tittel på avhandling er «Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk»

Oppfattes som en sårbar gruppe

Sped- og småbarnsforeldre med pågående eller tidligere rusmiddelproblematikk blir ofte oppfattet som sårbare når det gjelder å yte sensitiv omsorg overfor barna sine, hvilket i sin tur har betydning for barnets kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling.

Til tross for at både foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner er kjent som viktige byggesteiner for sensitiv omsorgsatferd, er Håkanssons studie den første som undersøker disse faktorene sammen.

Foreldre-mentalisering vil si kapasiteten til å oppfatte uttrykk og atferd som er koblet til mentale tilstander, for eksempel følelser og tanker hos seg selv og hos barnet.

Eksekutive funksjoner vil si kognitive prosesser som for eksempel hemming av impulser, regulering av oppmerksomhet og følelser, kapasitet å skifte fokus og planlegging.

Har studert hvordan oppvekst påvirker

Håkansson har dessuten undersøkt psykisk helse, rusmiddelbruk, stress, traumatiske oppveksterfaringer som vold, seksuelle overgrep, emosjonell omsorgssvikt og forsømmelse, samt adaptive styrkende oppveksterfaringer som støtte og mestring for å se hvordan de påvirker og påvirkes av mentaliserings-evne og eksekutive funksjoner.

I studien har Håkansson fulgt opp 43 mødre og deres små barn. Familiene er bosatt over hele Norge. Hun har gjennom intervjuer, observasjoner og kliniske tester fått informasjon som har vært nyttig for å forstå sammenhenger mellom de ulike variablene og hvordan vi kan forstå individuelle behov hos den enkelte familie på en bedre måte for å kunne utvikle individuelt tilpasset støtte og hjelp.

Behov for å utforme individuelle tiltak

Resultatene fra denne studien belyser hvordan ulike dimensjoner bør forstås i en sammenheng når man ser på sensitivt foreldreskap.

Den legger vekt på hvordan sårbarheter og ressurser hos småbarnsforeldre med rusmiddelproblematikk kan forstås.

Forskningen belyser også heterogeniteten i gruppen «foreldre med rusmiddelproblematikk» som tydeliggjør behovet for å utforme tiltak individuelt tilpasset den enkelte som igjen vil kunne inspirere til en mer målrettet og kreativ oppfølging og behandling av familier i risiko.  

Veiledere

Hovedveiledere har vært Merete Glenne Øie fra UiO, mens medveiledere har vært førsteamanuensis Kerstin Söderström fra HINN, Finn Skårderud fra UiO, og professor Reidulf Watten fra HINN.