Language: NOR | ENG

Disputerer på fertilitet hos råne

Grisetryne (Colourbox)

Stipendiat Nina Hårdnes Tremoen disputerer for sin doktorgrad innen bioteknologi på NMBU 5. juni 2018 med en avhandling om fertilitet hos råne.

Tittel på avhandlingen er "Identifisering av sædparametere og gen-varianter som påvirker fertilitet hos råne"

Tittel på prøveforelesning er “From wild pig to modern hybrid – a genetic success story”

Tid og sted for disputasen er tirsdag 5. juni kl. 1215 i auditorium H109, Husdyrfagbygningen, Arboretveien 6, Ås (NMBU)

Bedømmelseskomité

Professor Jane Morell, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
Førsteamanuensis Galia Zamaratskaia, Institutionen för molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
Førsteamanuensis Tormod Ådnøy, NMBU

Veiledere

Hovedveileder for Hordnes Tremoen har vært professor Dag Inge Våge fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU. Medveiledere har vært førsteamanuensis Frøydis Deinboll Myromslien, fra HINN og doktor Eli Grindflek fra Norsvin

Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket på NMBU.

Sist endret: .