Language: NOR | ENG

Disputerer på assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse

Ben som løper (Colourbox)

Studien er gjennomført blant 15 og 16-års gamle ungdommer (foto: Colourbox)

Annette Løvheim Kleppang forsvarer sin doktorgradsavhandling i folkehelsevitenskap ved Karlstads universitet 14. september 2018.

Tittelen på avhandlingen er “Mental health and physical activity in adolescence”.

Avhandlingens overordnende hensikt er å undersøke assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse blant norske ungdommer i alderen 15-16 år.

Denne avhandlingen består av fire studier som er gjennomført blant 15 og 16-års gamle ungdommer. Studie I, II og III er basert på data fra Ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet og studie IV er basert på data fra Ungdata-undersøkelsen i 2017.

I studie I ble de psykometriske egenskapene til Hopkins Symptom Checklist- 10 (HSCL-10) analysert basert på Rasch Measurement Theory. I studie II, III og IV ble logistisk regresjonsanalyse brukt for å undersøke assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

Resultatene i denne avhandlingen indikerer en svak assosiasjon mellom fysisk aktivitet og psykisk helse hos ungdom når frekvens og volum brukes som mål på fysisk aktivitet. Når ikke bare frekvens og volum undersøkes, men også konteksten den fysiske aktiviteten gjennomføres i, ser vi et tydeligere mønster. De som trente aktivt i et idrettslag viste signifikant færre symptomer på depresjon, sammenlignet med de som ikke trente regelmessig.

Fysisk aktivitet og psykisk helse er komplekse fenomen. Når man skal undersøke assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse hos ungdom, er det viktig å undersøke fysisk aktivitet i ulike kontekster, ikke bare mengde og frekvens.

Opponenter

Opponent er Charli Eriksson, professor emeritus, Stockholms universitet

Betygsnämd:

  • Professor Katja Gillander Gådin, Mittuniversitetet
  • Adjungerad professor Kent Nilsson, Uppsala universitet
  • Docent Lars Cernerud, Mälardalens högskola