Language: NOR | ENG

Disputerer på Alf Prøysen sitt forfatterskap

Bjørn Ivar Fyksen

Bjørn Ivar Fyksen disputerer for sin doktorgrad fredag 19. oktober ved UiO. 

Bjørn Ivar Fyksen disputerer for sin doktorgrad ved UiO 19. oktober 2018. Fyksen har vært stipendiat ved HINN. 

Tittel på avhandlingen er Almuens opera. Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige forfatterskap.

Prøysen som arbeiderforfatter

Alf Prøysen gjorde bygdeproletariatets hverdag, fortellerkultur og omgangstone til strålende litteratur. Å lese Prøysen som arbeiderforfatter bringer forfatterskapets politiske potensial frem i lyset.

Alf Prøysens litterære landskap er befolket av husmenn, tjenestepiker og gårdsarbeidere i det sterkt klassedelte bygdesamfunnet på Hedemarken i første halvdel av forrige århundre. Prøysen var selv husmannssønn, og han publiserte stort sett tekstene sine gjennom arbeiderbevegelsens kanaler.

Prøysens forfatterskap er altså om arbeidere, skrevet av en arbeider, for arbeidere – den klassiske definisjonen på arbeiderlitteratur.

I avhandlingen "Almuens opera. Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap" undersøker Bjørn Ivar Fyksen hvilke litterære kvaliteter som blir tydelige ved å lese Prøysen i lys av arbeiderlitteraturtradisjonen.

Prøysen var svært formbevisst, og tekstene hans tilsvarende selvreflekterende – ikke minst gjelder dette romanen "Trost i taklampa". Han tematiserer skillene mellom høy- og lavkultur og kaster gjennom sin litterære bearbeiding av folkekulturen om på de estetiske hierarkiene.

Første avhanding om Prøysen sitt forfatterskap

Dette er den første doktoravhandlingen som er skrevet om Alf Prøysens forfatterskap, og målet med arbeidet har vært å vise det radikale – estetisk og politisk – ved Prøysen: Han aksepterte ikke rangordningene, hverken sosialt eller kulturelt, og tekstene hans er det beste argumentet for en oppvurdering av den folkelige kulturen.

Veileder

Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo
Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Britt-Marie Forsudd