Menn om kropp, helse og fysisk aktivitet

Menn om kropp, helse og fysisk aktivitet

Stein Egil K. Hervik disputerer 2. februar 2017 med avhandlingen «Jeg har pacemaker og hofte­protese, men jeg er frist og rask». Rurale norske menns meninger knyttet til helse, kropp og fysisk aktivitet.

Stein Egil Kolderup Hervik er stipendiat/høgskolelektor ved Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, og tar sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole.

Forstå menns forhold til helse, kropp og fysisk aktivitet

Det overordnede formålet med studien er å skape en forståelse av hvordan et heterogent utvalg av menn med ulik alder, utdanningsbakgrunn og etnisk bakgrunn, som bor i eller i nærheten av et lite tettsted i Hedmark i Norge, konstruerer og uttrykker meninger knyttet til helse, kropp og fysisk aktivitet.

Det overordnede målet er operasjonalisert i fire delmål: å forstå hvordan de deltakende mennene 1) konstruerer og uttrykker meninger knyttet til helse, 2) forstår og uttrykker ansvar for helse, 3) konstruerer og uttrykker meninger relatert til kroppen sin, 4) konstruerer og uttrykker meninger knyttet til fysisk aktivitet.

 

Disputas ved Norges Idrettshøgskole (NIH)

Disputasen finner sted ved Norges Idrettshøgskole, torsdag 2 februar kl 13:00 i auditorium A. Prøveforelesning samme sted kl 10:15.

Komiteen ledes av Professor Fiona Dowling, Norges Idrettshøgskole.

1.opponent er Professor Steve Robertson ved Leeds Beckett University, 2.opponent er Dr. Lee F. Monaghan ved University of Limerick.

 

Mer informasjon:

http://www.nih.no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/kolderup_ervik/

Sist endret: .