Language: NOR | ENG

Fra grønnalger til landplanter

Ako Eugene Ako (Foto: Wenche Johansen)

Ako Eugene Ako har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandets miljø innen bioteknologi på Campus Hamar, men disputerte ved NMBU. (Foto: Wenche Johansen)

Doktorgradsarbeidet til Ako Eugene Ako, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, tar oss tilbake til tiden da livet i havet gjorde de første spede forsøkene på å erobre landjorda. 

Doktorand Ako Eugene Ako forsvarte sin avhandling med glans under disputasen ved NMBU onsdag 8. mars 2017. Prodekan for forskning ved Høgskolen i Innlandet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar, Susan Lee Nacey, var tilstede under Akos disputas.

ako_puddermose

Puddermosen Physcomitrella patens som Ako benyttet i sin forskning. (Foto: Ako Eugene Ako)

-Han gjorde en strålende jobb, og jeg er spesielt imponert over formidlingsevnene han viste både under en spennende prøveforelesning og i selve forsvaret av avhandlingen, sier Nacey. 

DEK1 genet

Akos doktorgradsarbeid dreier seg om et gen som antas å ha spilt en rolle i overgangen fra alger til landplanter, det såkalte DEK1 genet. I sitt doktorgradsarbeid har han studert funksjonen til DEK1 genet i planter. Genet er nødvendig for at en plante skal utvikle seg normalt.

Ako og Wenche

Wenche Johansen og Ako Eugene Ako etter vel gjennomført disputas. (Foto: Susan Lee Nacey)

-Vår arbeidshypotese var at proteinet fra genet DEK1 utviklet seg i overgangen mellom alger og landplanter, en utvikling som muliggjorde etablering av celler med evnen til å danne tredimensjonale strukturer som blader, blomster og stengler, forteller Ako til NBMU.no.  Denne evnen var et stort fremsteg sammenlignet med algene, som vokser i lange kjeder uten evne til å strekke seg over bakken.

Viktig grunnforskning

-Det Ako har gjort i sitt doktorgradsarbeid er grunnforskning på høyt nivå, sier førsteamanuensis Wenche Johansen ved Institutt for naturvitenskap og teknologi ved Høgskolen i Innlandet. Hun har vært en av veilederne til Ako Eugene Ako underveis i hans forskerutdanning. 

-Forskningen vil kunne bidra til mer kunnskap om evolusjonen av planter og om hvordan vi kan utnytte denne kunnskapen og cellenes ulike egenskaper i planteforedlingens tjeneste.

Disputasen

Ako disputerte ved NMBU onsdag 8. mars. Han holdt først en prøveforelesning over emnet "Get physical! The role of cell mechanics in plant signalling and development", før han deretter forsvarte avhandlingen sin «Disseksjon av DEK1 Loop og Linker funksjon» overfor komiteen.

Bedømmelseskomitéen:

  • Dr. Viktor Žárský, Institute of experimental botany, Tjekkia
  • Professor Paul Grini, Institutt for biovitenskap, UiO 
  • Professor Siri Fjellheim, BIOVIT, Institutt for plantevitenskap, NMBU

Hovedveileder har vært professor Odd-Arne Olsen (NMBU og Høgskolen i Innlandet), med førsteamanuensis Wenche Johansen (Høyskolen i Innlandet), dr. Viktor Demko (NMBU) og Robert Charles Wilson (Høyskolen i Innlandet) som medveiledere.

Vi gratulerer Ako Eugene Ako med vel gjennomført disputas!