Language: NOR | ENG

Disputerer på stressede bjørner

Bjørneforskning (Foto: Jon M. Arnemo)

Hovedformålet med Esteruelas avhandling var å vurdere de ulike effektene fangst og håndtering har på viltlevende bjørner i Skandinavia og i Canada. (Foto: Jon M. Arnemo)

Den 19. desember 2017 forsvarer Núria Fandos Esteruelas sin doktorgradsavhandling "Short and long-term physiological effects of capture and handling on free-ranging brown bears (Ursus arctos)".

Hvordan reagerer viltlevende bjørner på å bli fanget og håndtert av folk? Blir bjørnene stresset? Reagerer bjørner i Scandinavia og Canada likt? Dette er noen av spørsmålene som Esteruelas besvarer i denne avhandlingen.

Selv om brunbjørner fanges for ulike forsknings- og forvaltningsformål for å kunne bevare og forvalte denne arten bedre, kan fangst forårsake både skader og stress hos bjørnene. Hovedformålet med avhandlingen var å vurdere de ulike effektene fangst og håndtering har på viltlevende bjørner i Skandinavia og i Canada.

Desto bedre helse bjørnene hadde, desto mindre var den fangstrelaterte stressresponsen og binner og unger håndterte stress bedre enn enslige bjørner. Selv om noen bjørner ble operert, økte ikke dette stressnivået hos bjørnene. Det ble ikke funnet forskjeller mellom to ulike anestesimetoder som ble testet på bjørnene.

Resultatene viste ingen langtidseffekter av fangst, håndtering eller kirurgi. Derimot viste fysiologiske målinger at den kortvarig stressresponsen på fangst og håndtering er betydelig hos bjørnene.  

Om disuptasen

Disputasen den 19. desember er åpen for alle interesserte og foregår i storsalen i nybygget Annes hus på Evenstad. Seremonien starter kl. 11.15 med en prøveforelesning (tema offentliggjøres 5. desember) og og fortsetter etter lunsj med forsvar av selve avhandlingen kl. 13.15.

Den sakkyndige komiteen ledes av førsteamanuensis Barbara Zimmermann (Høgskolen i Innlandet) og består av opponentene professor Henning Andreas Haga (Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og seniorforsker Erlend Birkeland Nilsen (Norsk institutt for naturforskning).

Professor Jon Martin Arnemo (Høgskolen i Innlandet) er Núria sin hovedveileder. 

Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon kontakt prodekan for forskning Harry P. Andreassen (62430852 / 92831202).