Language: NOR | ENG

Disputerer på store dyrs spiseatferd på afrikanske savanner

Disputerer på store dyrs spiseatferd på afrikanske savanner

Rosemary Peter Mramba disputerer 27. april på Campus Evenstad

Torsdag 27. april 2017 vil Rosemary P. Mramba forsvare sin doktorgradsavhandling "Feeding behavior of herbivores in nutrient rich and nutrient poor African savannas".

Dette er den åttende avhandlingen innenfor doktorgradsområdet Anvendt økologi.

Sammendrag av avhandlingen til Rosemary P. Mramba

Afrikanske savanner har en høy tetthet og stor artsdiversitet av store planteetere. For å bevare dette mangfoldet og bruke den på en bærekraftig måte, kreves det kunnskap om dyrenes bruk av ulike typer av savanner og fôr, og også på hvordan de påvirker hverandre.

Mramba har studert elefanter som er ca 4000 kg, giraffer på rundt 1000 kg, og impala på ca 50 kg i en næringsrik (Serengeti), og en næringsfattig (Mikumi) nasjonalpark i Tanzania. Hun har sett på

  1. Hvordan de tre pattedyrene velge hva de spiser i avhengig av sin størrelse og næringsforskjellene i de to savannene
  2. Hvordan små giraffhunner og store giraffhanner velger hva de spiser i to savannene
  3. Hvordan elefanter prioritere ulike aktiviteter avhengig av savanne, årstid, elefantgruppens størrelse og kjønn.

Mramba fant at bitraten avtar med økende kroppsstørrelse. Videre fant hun ut at elefanten beiter på store grener og gjør dette saktere når det er torner på grenene, mens giraffen og impala i stor grad unngår å spise tornene.

I næringsrike Serengeti hvor mange små og mellomstore antiloper konkurrere med giraffer, blir giraffene tvunget til å beite høyere opp enn i næringsfattig Mikumi hvor det er få konkurrenter. Vanligvis valgte giraffhunner mer selektiv når det gjelder kvaliteten på fôret enn hannene.

Til slutt fant Mramba ut at elefanter tilbrakte mesteparten av sin tid til å spise. De spiste stort sett gress i Mikumi og mest greiner i Serengeti, men også den tiden de hvilte og hadde sosiale interaksjoner varierte mellom savannene.

Som konklusjon kan hun si at ikke bare antall dyr, men også deres atferd varierte mellom rike og fattige savanner.

Bedømmelseskomié

  • Frank van Langevelde, Wageningen University, Nederland
  • Graciela Rusch, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Kristin Gangås, Høgskolen i Innlandet Campus Evenstad

Seremonien vil bli ledet av rektor Kathrine Skretting