Language: NOR | ENG

Disputerer på reirrøvere

Mår tar egg

Torfinn Jahren har forsket på nedgangen i storfuglbestanden og spesielt sett på røving av egg fra reirene. Her avslører forskerens viltkamera en av de største eggrøverne - måren. 

Den 15. desember 2017 forsvarer Torfinn Jahren sin doktorgradsavhandling "The role of nest predation and nest predators in population declines of capercaillie and black grouse". 

Nedgangeni skogsfuglbestandene over hele Fennoskandia kan forklares med økt tap av egg og kyllinger til predatorer. Til tross for økt overlevelse blant voksne høner, har nedgangen i reproduksjon ikke blitt kompensert for.

I tillegg til redusert reproduksjon, har den årlige variasjonen i antall kyllinger som overlever utviklet seg til utypisk stabil. I årene 2009 – 2014 ble 66 og 79 % av henholdsvis orrfugl- og storfuglreir røvet.

Viltkamerabilder viser at røy og orrhøne forsvarte reiret mot kråkefugl, og at rev og mår var de viktigste reirrøverne. Predasjonstakten fra mår var uavhengig av smågnagersituasjonen og økte med mengden mår i landskapet før hekkesesongen. Predasjonstakten fra rødrev var uavhengig av mengden rødrev i landskapet før hekkesesongen og varierte heller med smågnagersyklusen som klassisk beskrevet av den alternative byttedyrhypotesen.

Måren fremstod som spesialisert på predasjon av egg da halvparten av alle gjenervervelser av lagrede byttedyr vinterstid var egg. Rødreven derimot, førte et næringssøk tilsvarende en generalistpredator. Rødrevens strategi som generalist medførte at dens fordeling i landskapet kunne knyttes nært opp til menneskelig arealbruk. I tillegg opprettholdt landskap dominert av jordbruk, numerisk stabilitet i rødrevbestanden.

Den omfattende nedgangen i reproduksjon hos skogsfugl kan knyttes opp mot en økning i antall generalistpredatorer. Samtidig kan stabiliseringen av reproduksjon knyttes både til økt predasjon fra mår så vel som økt predasjon fra numerisk stabile rødrevbestander. 

Om disputasen

Disputasen den 15. desember er åpen for alle interesserte og foregår i storsalen i nybygget Annes hus på Evenstad. 

Seremonien starter kl. 11.15 med en prøveforelesning over temaet "Anthropogenic influences on predator-prey dynamics: modifications of the Lotka Volterra models" og fortsetter med selve disputasen fra kl 1315. 

Den sakkyndige komiteen ledes av førsteamanuensis Olivier Devineau (Høgskolen i Innlandet, Evenstad) og består av opponentene Dr. Peter Coates (US Geological Survey, USA) og Dr. Emmanuel Menoni (National Office of Game and Wildlife, France).

Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon kontakt prodekan for forskning Harry P. Andreassen (62430852 / 92831202).