Language: NOR | ENG

Disputas: Store, private kjeder og pedagogikken i barnehagen

Portrett

Hanne Fehn Dahle disputerer 18.12.2020

Hanne Fehn Dahle forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 18. desember.

Avhandlingen undersøker inntoget av større, private barnehagekjeder i Norge. Ivaretar de eller bryter de med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen?

Hanne Fehn Dahle har analysert barnehageårsplaner og gjort kvalitative forskningsintervjuer, for å undersøke hvilken betydning den nye eierstrukturen i barnehagesektoren kan ha for verdiene og pedagogikken i barnehagen. 18.desember disputerer hun med avhandlingen " Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge".

Et sentralt spørsmål er om barnehagekjedenes merkevarebygging og konsepter bygger på barns interesser, eller om de bygger på eiernes interesser. Dersom barnehager blir sett på som forretninger som konkurrerer i et marked for å selge sine produkter, kan markedsinteresser komme til å overstyre barns interesser.

Fehn Dahle viser at eiere av store, private barnehagekjeder ser ut til å bryte med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen ved å ta kontroll over faglige tema gjennom definerte standarder og utbyttegarantier.

Kjedene vektlegge læring i større grad enn omsorg, hvile og lek. I årsplanene deres argumenteres det for at formålet med utdanning i barnehagen er å optimere elevers skoleprestasjoner.

Fehn Dahle mener å se en potensiell maktforskyvning der barnehagelærere mister innflytelsen over profesjonsfeltet til fordel for private eieres økonomiske interesser.

Barnehagesektoren i Norge har vært preget av mange små private eller kommunale barnehager der barnehagelærerne har styrt praksis og pedagogikk. Ideer om barndommens frihet, barns selvutfoldelse og barndommen som en livsfase med egenverdi har stått sterkt.

Dette kan nå være i endring med de store, kommersielle barnehagekjedene, noe som kan få betydelig innvirkning på både barnehagepedagogikken, barnehagelærernes autonomi og barns oppvekstvilkår.