Language: NOR | ENG

Disputas: «Språkhjelpere» gjør norskundervisningen mer tilgjengelig

Portrett av Marianne Eek

Marianne Eek har skrevet om norskundervisning for voksne og hva en flerspråklig assistent kan ha å si for læringsutbyttet. Hun disputerer 3.mai 2021. 

Marianne Eek forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 3. mai.

Marianne Eeks doktorgradsprosjekt er en intervjustudie og en klasseromsstudie som gir innsikt i voksne nyankomnes erfaringer med norskopplæring både i klasserommet og i hverdagslivet.

Hun disputerer med avhandlingen « Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn» ved ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, PROFF, ved Høgskolen i Innlandet.  

Studien viser at bruk av flerspråklige assistenter eller «språkhjelpere» gjør norskundervisningen mer tilgjengelig og forståelig for deltakerne i studien, og at det bidrar til erfaringer av anerkjennelse og trygghet.

Uten språkhjelpere den første tiden erfarer deltakere at de blir stresset, passive og fremmedgjort, og som «Semira» utrykker det: «Det var bare å gå til skolen, og å være der uten å få med seg noen ting, og så gå tilbake igjen.»

Studien viser også at deltakerne opplever det utfordrende å praktisere norsk utenfor klasserommet.

«Abbas» sier for eksempel: «Det største problemet er at alt vi lærer her på skolen forblir her på skolen. Jeg har ingen der ute jeg kan snakke med».

Doktorgradsprosjektet belyser at voksne nyankomnes investering i andrespråkslæring har sammenheng med forhold som kan knyttes til identitet, kapital og ideologi. Dette dreier seg blant annet om voksne nyankomnes roller som aktive eller passive deltakere i klasserommet, om det blir mulig å bygge videre på egen språklig kapital i tilegnelsen av ny språklig kapital og om hvilke språkideologier som preger klasserommet.