Language: NOR | ENG

Disputas: Nye undervisningsmetoder i kroppsøving

Portrett Lars Bjørke

Lars Bjørke disputerer ved Høgskolen i Innlandet 4.desember. 

Lars Bjørke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 4. desember.

Lars Bjørke disputerer ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag med avhandlingen « Utfordringene og kompeksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving».

Bjørke undersøker hvordan lærerne og deres elever opplever det å bytte ut en relativt instruksjonspreget undervisningspraksis med samarbeidslæring, hvor elevene skal lære av, for og med hverandre i små grupper eller par.

Doktoranden har jobbet tett sammen med tre kroppsøvingslærere for å prøve ut nye måter å undervise på i kroppsøving.

Som tittelen illustrerer finner han at pedagogisk endring kan oppleves som krevende og komplekst, både for lærere og elever. Å endre undervisningspraksis tar tid

Samtidig viser studien at et tett og langsiktig samarbeid mellom lærere og forskere kan være effektivt for å utvikle ny praksis i kroppsøving.

Studien viser at nye måter å tilnærme seg undervisning på i kroppsøving kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte i faget. Samarbeidslæring kan være en god modell for å skape læring i kroppsøving.