Language: NOR | ENG

Disputas: Klimaendringer og jordbruk i tropiske områder

Portrett

Kauê de Sousa disputerer på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet

Kauê de Sousa forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 17.desember.

Klimaendringene truer den globale matsikkerheten. Hele matvaresystemet må endres for å sikre mat til alle i framtida.

Hvordan kan jordbruksproduksjonen tilpasses virkningene av klimaendringene i tropiske strøk? Det er tema for Kauê de Sousas doktorgradsavhandling ved Høgskolen I Innlandet, «Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming».

Kauê de Sousa fant at de vanligste trærne som brukes i kaffe- og kakaoplantasjer i Mellom-Amerika er de mest sårbare for klimaendringer. Men det er et potensial for å omforme plantasjene ved økt bruk av andre arter som allerede er i bruk.  

Bønder trenger tilgang til de beste varianter av vekster og anbefalinger som passer til deres lokale forhold, og de trenger det raskt for å sikre jordbruksproduksjonen under de nye klimaforholdene.

I avhandlingen andre del har de Sousa utviklet metoder og verktøy som kan brukes for å hjelpe bønder og andre i å tilpasse seg til endringer i klima. Dette ble testet på tre kontinenter – på produksjon av bønner i Nicaragua, durumhvete i Etiopia og brødhvete i India.

Bøndene bidro til forskningen for å finne de beste vekstene. En av Kauê de Sousas konklusjoner er at bønder kan gi viktige bidrag til tilpasningen av landbruket ved å generere data som kan gi skreddersydde løsninger for bruk av sorter som passer lokale forhold.